శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali Lyrics

శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali Lyrics


శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali 

sri gowri astottara satanamavali sri gowri ashtottara shatanamavali in english sri gowri ashtottara shatanamavali in kannada sri gowri ashtottara shatanamavali in telugu sri gowri ashtottara shatanamavali in tamil sri gowri ashtottara shatanamavali telugu lo sri mangala gowri ashtottara shatanamavali in telugu sri mangala gowri ashtottara shatanamavali sri swarna gowri ashtottara shatanamavali in kannada srisailam devasthanam timings gowri ashtothram telugu pdf


 

Singer శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Gowri Astottara Satanamavali) ఓం గౌర్యై నమః ఓం గణేశజనన్యై నమః ఓం గుహాంబికాయై నమః ఓం జగన్నేత్రే నమః ఓం గిరితనూభవాయై నమః ఓం వీరభధ్రప్రసవే నమః ఓం విశ్వవ్యాపిణ్యై నమః ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః ఓం అష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః 10 ఓం శివాయై నమః ఓం శాంభవ్యై నమః ఓం శాంకర్యై నమః ఓం బాలాయై నమః ఓం భవాన్యై నమః ఓం.

శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali 

  1. ఓం గౌర్యై నమః

 

  1. ఓం గణేశజనన్యై నమః

 

  1. ఓం గుహాంబికాయై నమః

 

  1. ఓం జగన్నేత్రే నమః

 

  1. ఓం గిరితనూభవాయై నమః

 

  1. ఓం వీరభధ్రప్రసవే నమః

 

  1. ఓం విశ్వవ్యాపిణ్యై నమః

 

  1. ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః

 

  1. ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః

 

  1. ఓం అష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః 10

 

  1. ఓం శివాయై నమః

 

  1. ఓం శాంభవ్యై నమః

 

  1. ఓం శాంకర్యై నమః

 

  1. ఓం బాలాయై నమః

 

  1. ఓం భవాన్యై నమః

 

  1. ఓం హెమవత్యై నమః

 

  1. ఓం పార్వత్యై నమః

 

  1. ఓం కాత్యాయన్యై నమః

 

  1. ఓం మాంగల్యధాయిన్యై నమః

 

  1. ఓం సర్వమంగళాయై నమః 20

 

  1. ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః

 

  1. ఓం మహేశ్వర్యై నమః

 

  1. ఓం మహామాయాయై నమః

 

  1. ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః

 

  1. ఓం మహాబలాయై నమః

 

  1. ఓం సత్యై నమః

 

  1. ఓం సర్వమయై నమః

 

  1. ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః

 

  1. ఓం కామకలనాయై నమః

 

  1. ఓం కాంక్షితార్ధప్రదాయై నమః 30

 

  1. ఓం చంద్రార్కయుత తాటంకాయై నమః

 

  1. ఓం చిదంబరశరీరిణ్యై నమః
Read More  మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

 

  1. ఓం శ్రీ చక్రవాసిన్యై నమః

 

  1. ఓం దేవ్యై నమః

 

  1. ఓం కామేశ్వరపత్న్యై నమః

 

  1. ఓం పాపనాశిన్యై నమః

 

  1. ఓం నరాయణాంశజాయై నమః

 

  1. ఓం నిత్యాయై నమః

 

  1. ఓం నిర్మలాయై నమః

 

  1. ఓం అంబికాయై నమః 40

 

  1. ఓం హిమాద్రిజాయై నమః

 

  1. ఓం వేదాంతలక్షణాయై నమః

 

  1. ఓం కర్మబ్రహ్మామయై నమః

 

  1. ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః

 

  1. ఓం మృడాయై నమః

 

  1. ఓం మునిసంసేవ్యాయై నమః

 

  1. ఓం మాలిన్యై నమః

 

  1. ఓం మేనకాత్మజాయై నమః

 

  1. ఓం కుమార్యై నమః

 

  1. ఓం కన్యకాయై నమః 50

 

  1. ఓం దుర్గాయై నమః

 

  1. ఓం కలిదోషవిఘ్నాతిన్యై నమః

 

  1. ఓం కమలాయై నమః

 

  1. ఓం మురారిప్రియార్ధాంగ్యై నమః

 

  1. ఓం పుత్రపౌత్రవరప్రదాయై నమః

 

  1. ఓం పుణ్యాయై నమః

 

  1. ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః

 

  1. ఓం కల్యాణ్యై నమః

 

  1. ఓం కమలాయై నమః

 

  1. ఓం అచింత్యాయై నమః 60

 

  1. ఓం త్రిపురాయై నమః

 

  1. ఓం త్రిగుణాంబికాయై నమః

 

  1. ఓం పురుషార్ధప్రదాయై నమః

 

  1. ఓం సత్యధర్మరతాయై నమః

 

  1. ఓం సర్వరక్షిణ్యై నమః

 

  1. ఓం శశాంకరూపిణ్యై నమః

 

  1. ఓం సరస్వత్యై నమః

 

  1. ఓం విరజాయై నమః

 

  1. ఓం స్వాహాయ్యై నమః

 

  1. ఓం స్వధాయై నమః 70

 

  1. ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయైనమః

 

  1. ఓం ఆర్యాయై నమః

 

  1. ఓం దాక్షాయిణ్యై నమః

 

  1. ఓం దీక్షాయై నమః

 

  1. ఓం సర్వవస్తూత్తమోత్తమాయై నమః

 

  1. ఓం శివాభినామధేయాయై నమః

 

  1. ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః

 

  1. ఓం ప్రణవార్ధస్వరూపిణ్యై నమః

 

  1. ఓం హ్రీంకార్త్యె నమః

 

  1. ఓం నాదరూపాయై నమః 80

 

  1. ఓం సుందర్యై నమః

 

  1. ఓం షోడాశాక్షరదీపికాయై నమః

 

  1. ఓం మహాగౌర్యై నమః

 

  1. ఓం శ్యామలాయై నమః

 

  1. ఓం చండ్యై నమః

 

  1. ఓం భగమాళిన్యై నమః

 

  1. ఓం భగళాయై నమః

 

  1. ఓం మాతృకాయై నమః

 

  1. ఓం శూలిన్యై నమః

 

  1. ఓం అమలాయై నమః 90

 

  1. ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః

 

  1. ఓం అఖిలాగమసంస్తుతాయై నమః

 

  1. ఓం అంబాయై నమః

 

  1. ఓం భానుకోటిసముద్యతాయై నమః

 

  1. ఓం వరాయై నమః

 

  1. ఓం శీతాంశుకృతశేఖరాయై నమః

 

  1. ఓం సర్వకాలసుమంగళ్యై నమః

 

  1. ఓం సోమశేఖర్యై నమః

 

  1. ఓం సుఖసచ్చిత్పుధారసాయై నమః

 

  1. ఓం బాలారాధిత భూతిదాయై నమః 100

 

  1. ఓం హిరణ్యాయై నమః

 

  1. ఓం హరిద్రాకుంకుమారాధ్యాయై నమః

 

  1. ఓం సర్వభోగప్రదాయై నమః

 

  1. ఓం మార్కండేయవర ప్రదాయై నమః

 

  1. ఓం అమరసంసేవ్యాయై నమః
Read More  శ్రీ పంచాక్షరి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Panchakshari Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

 

  1. ఓం అమరైశ్వర్యై నమః

 

  1. ఓం సూక్ష్మాయై నమః

 

  1. ఓం భద్రదాయిన్యై నమః 108

 

ఇతి శ్రీ గౌరీ దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Sri Gowri Astottara Satanamavali Sri Gowri Astottara Satanamavali English

Om Gaurayai Namah

Om Ganeshajananyai Namah

Om Guhambikayai Namah

Om Jagannetre Namah

Om Giritanubhavayai Namah

Om Virabhadraprasave Namah

Om visvavyapinyai namah

Om Vishwarupinyai Namah

Om Ashtamurtyatmikayai Namah

Om Ashtadaridryashamanyai Namah 10

Om Shivaayi Namah

Om Shambhavyai Namah

Om Shankaryai Namah

Om Balayai Namah

Om Bhavanyai Namah

Om Hemavatyai Namah

Om Parvatyai Namah

Om Katyayanai Namah

Om Mangalyadhainyai Namah

Om Sarvamangalayi Namah 20

Om Manjubhashinai Namah

Om Maheshwaryai Namah

Om Mahamayayai Namah

Om Mantraradhyayai Namah

Om Mahabalayi Namah

Om Satyai Namah

Om Sarvamayai Namah

Om Saubhagyadayai Namah

Om Kamakalanayai Namah

Om Kankshitardhapradayai Namah 30

Om Chandrarkayauta Tatankayai Namah

Om Chidambarasaririnyai Namah

Om Sri Chakravasinyai Namah

Om Devyai Namah

Om kameswarapatnyai namah

Om Papanasinyai Namah

Om Narayanamshajayai Namah

Om Nityayai Namah

Om Nirmalayai Namah

Om Ambikayai Namah 40

Om Himadrijayai Namah

Om Vedantalaksanayai Namah

Om Karmabrahmamayai Namah

Om Gangadharakutumbinyai Namah

Om mridayai namah

Om Munisamsevyayai Namah

Om Malinyai Namah

Om Menakatmajayai Namah

Om Kumaryai Namah

Om Kanyakayai Namah 50

Om Durgayi Namah

Om Kalidoshavighnathinyai Namah

Om Kamalayai Namah

Om Muraripriyardhangyai Namah

Om Putrapautravarapradayai Namah

Om Punyaai Namah

Om Kripapurnayai Namah

Om Kalyanyai Namah

Om Kamalayai Namah

Om Achintyayai Namah 60

Om Tripuraai Namah

Om Trigunambikayai Namah

Om Purushardhapradayai Namah

Om satyadharmaratayi namah

Om Sarvarakshinyai Namah

Om Sashankarupinyai Namah

Om Sarasvatyai Namah

Om Virajayai Namah

Om Swahaiyai Namah

Om Swadhayai Namah 70

Om Pratyangirambikayainamah

Om Aryaai Namah

Om Dakshainyai Namah

Om Dikshayai Namah

Om sarvavastuttamottamayai namah

Om Sivabhinamadheyayi Namah

Om Srividyayi Namah

Om Pranavardhasvarupinyai Namah

Om Hreenkartye Namah

Om Nadarupayai Namah 80

Om Sundaryai Namah

Om Shodasaksharadeepikayai Namah

Om Mahagauryai Namah

Om Shyamalayai Namah

Om Chandyai Namah

Om Bhagamalinyai Namah

Read More  శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Om Bhagalayi Namah

Om Matrukaiai Namah

Om Shulinyai Namah

Om Amalayi Namah 90

Om Annapoornaai Namah

Om Akhilagamasamstutaiai Namah

Om Ambayai Namah

Om Bhanukotisamudyaitaai Namah

Om Varayai Namah

Om Sitamanshukritsekharaai Namah

Om Sarvakalasumangalyai Namah

Om Somasekaryai Namah

Om sukhasachitpudharasayai namah

Om Balaradhita Bhuthidayai Namah 100

Om Hiranyayi Namah

Om Haridrakunkumaradhyayai Namah

Om Sarvabhogapradayai Namah

Om Markandeyavara Pradayai Namah

Om amarasamsevyayai namah

Om Amaraishwaryai Namah

OM MUCHAYAI NAMAH

Om Bhadradainai Namah 108

Iti Sri Gauri Devi Ashtottara Shatanamavali is complete

 

 

శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Telugu lyrics Sri Gowri Astottara Satanamavali  Watch Video

sri gowri ashtottara shatanamavali sri gowri ashtottara shatanamavali telugu gouri devi ashtottara shatanamavali telugu ashtottara shatanamavali telugu sri lakshmi ashtottara shatanamavali in english pdf devi ashtothram in english gowri ashtottara shatanamavali in sanskrit sri goda devi ashtothram telugu sri saraswathi ashtothram sri gowri ashtottara in kannada sri gowri ashtothram in telugu sri gowri ashtothram sri gowri stotram sri gowri ashtottara shatanamavali kannada sri dharmasthala manjunatha swamy darshan timings sri gowri ashtottara shatanamavali in telugu pdf gowri astottara satanam in kannada gowri astottara satanam in telugu gowri astottara satanam in telugu pdf sri gowri ashtottara shatanamavali telugu pdf

Sharing Is Caring: