ప్రపంచంలోని అతి లోతైనవి

ప్రపంచంలోని అతి లోతైనవి   

 

 

అతి లోతైన ప్రదేశం (భూమి మీద) మృత సముద్రం (జోర్డాన్)
అతి లోతైన మహాసముద్రం పసిఫిక్
అతి లోతైన సరస్సు బైకాల్ (1637 మీ.)
అతి లోతైన లోయ గ్రాడ్ కానియన్ (1.8 కి.మీ.)
అతి లోతైన అఖాతం మెరియానా (11,776 మీ.)
ttt ttt
Read More  పిల్లల కోసం జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment