...

తెలంగాణ D El Ed 1st 2nd సంవత్సరం పరీక్షల హాల్ టికెట్లు ,Telangana D El Ed 1st 2nd Year Exam Hall Tickets

తెలంగాణ D.El.Ed 1st / 2nd సంవత్సరం పరీక్షల హాల్ టికెట్లు తెలంగాణ D.Ed ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్

TS D.El.Ed 1st/2nd Year Hall Tickets  (Download) Telangana D.Ed Practical Hall Ticket

టిఎస్ డిఎడ్ 1 వ / 2 వ సంవత్సరం పరీక్షల హాల్ టికెట్లు  విడుదల: బిఎస్ఇ టిఎస్ తరపున తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరీక్షల డైరెక్టరేట్ టిఎస్ డి.ఎల్.ఎడ్. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్లు 2023 దాని అధికారిక పోర్టల్‌లో bse.telangana.gov.in వద్ద.   D.El.Ed చదువుతున్న మరియు వ్రాసే పరీక్షలకు వెళ్లే విద్యార్థులు క్రింద పేర్కొన్న లింక్ నుండి హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
TS D.El.Ed 1st/2nd Year Hall Tickets 2023 (Download) Telangana D.Ed Practical Hall Ticket

 

TS D.El.Ed 1st / 2nd సంవత్సరం పరీక్షల హాల్ టికెట్లు తెలంగాణ D.Ed ప్రాక్టికల్ హాల్ టికెట్ TS D.El.Ed 1st/2nd Year Hall Tickets 2020 (Download) Telangana D.Ed Practical Hall Ticket

 

డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ (D.EI.Ed.) I ఇయర్ ఫైనల్ లెసన్ టీచింగ్ ప్రాక్టికల్స్ (FLTP)   బ్యాచ్ యొక్క టైమ్ టేబుల్ రెండు అక్షరాలలో నిర్వహించబడుతుందని దీని ద్వారా సమాచారం ఇవ్వబడింది,   రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేటు D.EI.Ed కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్స్ మరింత సమాచారం కోసం వారి సంబంధిత జిల్లా ప్రిన్సిపాల్, ప్రభుత్వ DIET ని సంప్రదించాలని సమాచారం.

TS D.El.Ed 1st/2nd Year Hall Tickets  (Download) Telangana D.Ed Practical Hall Ticket

D.EI.Ed. 2 వ సంవత్సరం సమయ పట్టిక
D.EI.Ed కోసం కిందిది టైమ్ టేబుల్ అని దీని ద్వారా తెలియజేయబడుతుంది.   బ్యాచ్ యొక్క 2 వ సంవత్సరం పరీక్షలు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మునుపటి బ్యాచ్లలో ఒకసారి విఫలమైన అభ్యర్థులకు.
డౌన్‌లోడ్ D.EI.Ed. 2 వ సంవత్సరం హాల్ టికెట్  
 
 

తెలంగాణ D.El.Ed 2 వ సంవత్సరం హాల్ టికెట్లు  ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్రొత్తగా అందుబాటులో ఉంది

Tags: telangana ded 1st year exams,telangana 20233 batch 2nd year exams,telangana 2023 batch 1st year exams,telangana inter hall ticket,ts d.ed 1st year hall ticket,ts d.ed 2nd year hall ticket,how to download ssc hall tickets 2023 telangana,ssc hall ticket download 2023 telangana,telangana ded exams,ts d.el.ed exam hall ticket,ts d.ed exam hall ticket,1st & 2nd year supplementary exam,how to chek telangana inter 1st year 2nd year results online telugu

Sharing Is Caring:

Leave a Comment