కుర్రకారు మతి పోగొడుతున్న పూజా హెగ్డే

Heroine

By Pln

చూపులతో గిచ్చేస్తున్న పూజా హెగ్డే

ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో అందాల ఆరబోసిన పూజా హెగ్డే

 నిన్నే చూస్తున్నావా అంటున్న పూజా హెగ్డే

పూజా హెగ్డే  ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ లో అందాలు

రెడ్ డ్రెస్ లో ఓ లుకేస్తున్న  మన నటి పూజా హెగ్డే

రిలాక్స్ గా ఏమిటి చూస్తున్నావు అన్నటుగా పూజా హెగ్డే

అబ్బో ఏమి డ్రెస్ అనిపించేలా ఉన్న పూజా హెగ్డే 

కంటి చూపుతో చంపుతున్న మన తార పూజా హెగ్డే