రక్షా బంధన్ అనేది హిందూ సంప్రదాయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన వేడుక

Festival

By Pamu Udaya

దక్షిణాసియా అంతటా జరుపుకునే రాఖీ పేరుతో జరుపుకునే పండుగ

ఈ పండుగ రోజు  అన్ని వయసుల మహిళలు తమ సోదరుల మణికట్టుపై రాఖీ అని పిలిచే  కంకణం ను కడుతారు . వారు  ఒక నైవేద్యాన్ని కూడా తీసుకుంటారు 

"రక్షా బంధన్," సంస్కృతం అక్షరాలా "రక్షణ, బాధ్యత లేదా సంరక్షణ యొక్క బంధం" అనే పదబంధం

రక్షా బంధన్ హిందూ క్యాలెండర్ శ్రావణ మాసం లో జరుపుకుంటారు, ఇది సాధారణంగా ఆగస్టులో జరుగుతుంది .

ఆగస్టు 11వ తేదీ రోజు సాయంత్రం 5:18 గంటల నుండి  6:20 గంటలవరకు సోదర సోదరీమణులు రాఖీ పండుగను జరుపుకోవచ్చు

విదేశాల్లో తమ సోదరులకు పోస్టల్ సర్వీస్ ద్వారా రాఖీలు పంపుతారు

రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు సోదరి సోదరులకు