భారతదేశంలోని టాప్ 10 జలపాతాలు

ఉంచల్లి జలపాతాలు కర్ణాటక

అఘనాశిని నదికి 116 మీటర్ల ఎత్తులోని నఖల్లి జలపాతం, దీనిని లుషింగ్టన్ జలపాతం అని పిలుస్తారు. ఈ జలపాతం భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది.

జోగ్ జలపాతాలు కర్ణాటక

జోగ్ జలపాతం భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని శివమొగ్గ జిల్లాలోని సాగర్ తాలూకాలోని పశ్చిమ కనుమలలోని శరావతి నదిపై ఉన్న జలపాతం. ఇది భారతదేశంలోని మూడవ ఎత్తైన జలపాతం.

నోహ్కలికై జలపాతాలు మేఘాలయ

నోహ్కలికై జలపాతం భారతదేశంలో ఎత్తైన జలపాతం. దీని ఎత్తు 340 మీ. ఈ జలపాతం మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని చిరపుంజీకి సమీపంలో ఉంది, ఇది భూమిపై అత్యంత తేమతో కూడిన ప్రదేశాలలో ఒకటి.

దూద్‌సాగర్ జలపాతాలు గోవా,

దూద్‌సాగర్ జలపాతం ("సముద్రంపాలు") భారతదేశంలోని గోవా రాష్ట్రంలో మండోవి నదిపై నాలుగు అంచెల జలపాతం. ఇది పనాజీ నుండి హైవే ద్వారా 60 కి.మీ.

కుర్తాళం జలపాతాలు తమిళనాడు

కుర్తాళం తెన్కాశి జిల్లాలోని పశ్చిమ కనుమల వద్ద ఉంది. ప్రసిద్ధ జలపాతాలు రాతిపై నిర్మించబడ్డాయి మరియు చిన్న నీటి బిందువులు గాలిలో చెల్లాచెదురుగా ఉంటాయి.

అతిరప్పిల్లి జలపాతం కేరళ

మాగోడ్ జలపాతాలు కర్ణాటక

సతోడి జలపాతాలు కర్ణాటక

కుట్రాలం జలపాతాలు తమిళనాడు

పాలరువి జలపాతాలు కేరళ,