గంగా సప్తమి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి

గంగా సప్తమి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి

గంగా సప్తమి గంగా నది గౌరవార్ధం జరుపుకునే పవిత్ర దినం. దీనిని ‘గంగా జయంతి’ లేదా ‘గంగ పూజ’ అని కూడా అంటారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం, గంగా సప్తమి రోజున గంగాదేవి పునర్జన్మ పొందింది. గంగా వైశాఖ లేదా బైశాఖ నెలలో ఏడవ చాంద్రమానంలో ఏడవ రోజు వస్తుంది. గంగా సప్తమి సందర్భంగా, అలహాబాద్ మరియు ఇషికేష్‌లోని త్రివేణి సంగమంతో సహా గంగా తాతలో భక్తులు హిందూ తీర్థయాత్రలు, ప్రత్యేక పూజలు మరియు ప్రార్థనలు చేస్తారు. గంగా సప్తమి భారతదేశంలోని ఉత్తర రాష్ట్రాలలో గొప్ప ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటారు.

ప్రాముఖ్యత మరియు పురాణం:

పద్మ పురాణం, బ్రహ్మ పురాణం మరియు నరణ పురాణం వంటి మత గ్రంథాలలో పురాణాల ప్రాముఖ్యత మరియు గంగా సప్తమి గురించి ప్రస్తావించబడింది. జాన్ పాత షి గంగే నీటిని తాగాడు. కానీ దేవతలు మరియు రాజు భగీరథుడు విన్న తర్వాత, వైశాఖ శుక్లా ఏడవ రోజున గంగెను విడిచిపెట్టాడు. కాబట్టి, ఈ రోజును గంగాదేవి పునర్జన్మగా జరుపుకుంటారు. దీనిని ‘జహ్ను సప్తమి’ అని కూడా అంటారు. గంగాదేవి మరొక పేరు ‘జాహ్నవి’ ఎందుకంటే ఆమె జి షి జై.

గంగా నది భారతదేశంలో అత్యంత పవిత్రమైనది. గంగా నది మరియు దాని ఉపనదులు ప్రవహించే పవిత్ర ప్రదేశాలలో గంగా సప్తమి జరుపుకుంటారు. గంగాదేవిని పూజించే హిందూ భక్తులకు గంగా సప్తమిని అందిస్తారు. భక్తులు కూడా పవిత్ర నీటిలో మునిగిపోతారు. గంగా నదిలో పవిత్ర స్నానం చేయడం వలన ఒక వ్యక్తి చేసిన అన్ని పాపాలు కడిగివేయబడతాయని నమ్ముతారు. చాలా మంది హిందువులు గంగా నది ఒడ్డున కాలిపోవాలని కోరుకుంటారు, ఎందుకంటే అది వారిని మోక్షానికి దారి తీస్తుంది. ‘మార్స్’ ప్రభావం ఉన్నవారు గంగా సప్తమి నాడు గంగాదేవిని పూజించాలి.

పురాణం:

అనేక హిందూ మత గ్రంథాలు గంగా నది యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు వైభవాన్ని వివరిస్తాయి. గంగాజీ గురించి అనేక ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి. పురాణాల ప్రకారం, గంగాదేవి  విష్ణువు పాదాల చెమట నుండి ఉద్భవించింది. గంగాదేవి బ్రహ్మ మండలం నుండి ఉద్భవించిందని నమ్ముతారు.

మరొక పురాణం ప్రకారం, విష్ణువు వామనుడి అవతారంలో బలిని చంపినప్పుడు, బ్రహ్మ విష్ణువు పాదాలను కడిగి, తన మండలాలో నీటిని ఉంచాడు. శివుడు బ్రహ్మ, విష్ణు మరియు నారా పాట పాడినప్పుడు, విష్ణువు చెమటలు పట్టడం ప్రారంభించాడు, మరియు బ్రహ్మ తన పొలంలో ఈ చెమటను సేకరించాడని మరొక పురాణం చెబుతోంది. గంగా జీ ఈ ఆదేశం నుండి ఉద్భవించింది.

గంగా సప్తమి వేడుకలు మరియు ఆచారాలు:

గంగానది యొక్క ఏడవ రోజు, భక్తులు సూర్యోదయానికి ముందు లేచి గంగలో మునిగిపోతారు. ఈరోజు గంగాదేవిని ఆరాధించడం చాలా పవిత్రమైనది. వారు గంగా నదిలోకి దండలు ఎత్తి ‘గంగా ఆరతి’ చేస్తారు. ఘాట్లలో ‘గంగా ఆరతి’ కోసం సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి మరియు ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటున్నారు. గంగా సప్తమిలో, ‘దీపదాన’ వేడుక లేదా ‘దీపం’ కి దానం చేయడం మన అదృష్టం. హిందూ మతంలో, గంగే ఒక దేవతగా పరిగణించబడుతుంది. అందువల్ల, భక్తులు ఆమెను భక్తి మరియు భక్తితో ఆరాధిస్తారు మరియు ఆమె సంతోషాన్ని మరియు మోక్షాన్ని అందిస్తారు. గంగా సప్తమి సమయంలో, గంగా నది ఒడ్డున పెద్ద జాతరలు జరుగుతాయి. ఈ రోజున ‘గంగా సహస్రనాం స్త్రోత్రం’ మరియు ‘గాయత్రీ మంత్రం’ చదవడం చాలా మంచిది.

గంగా స్తోత్రం

గంగా సప్తమి రోజు గంగా స్తోత్రాన్ని చదువుకుని స్నానం చేసినా, కుదరనిపక్షం లో స్తోత్రం చదువుతూ తలమీద నీళ్ళు చల్లుకున్నా మంచి జరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిగా రోగాలు ఉపశమిస్తాయి.

దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే |

శంకరమౌళివిహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే ||

భాగీరథిసుఖదాయిని మాతస్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః |

నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామజ్ఞానమ్ ||

హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే హిమవిధుముక్తాధవళతరంగే |

దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ ||

తవ జలమమలం యేన నిపీతం పరమపదం ఖలు తేన గృహీతమ్ |

మాతర్గంగే త్వయి యో భక్తః కిల తం ద్రష్టుం న యమః శక్తః ||

పతితోద్ధారిణి జాహ్నవి గంగే ఖండిత గిరివరమండిత భంగే |

భీష్మజనని హే మునివరకన్యే పతితనివారిణి త్రిభువన ధన్యే ||

కల్పలతామివ ఫలదాం లోకే ప్రణమతి యస్త్వాం న పతతి శోకే |

పారావారవిహారిణి గంగే విముఖయువతి కృతతరలాపాంగే ||

తవ చేన్మాతః స్రోతః స్నాతః పునరపి జఠరే సోపి న జాతః |

నరకనివారిణి జాహ్నవి గంగే కలుషవినాశిని మహిమోత్తుంగే ||

పునరసదంగే పుణ్యతరంగే జయ జయ జాహ్నవి కరుణాపాంగే |

ఇంద్రముకుటమణిరాజితచరణే సుఖదే శుభదే భృత్యశరణ్యే ||

రోగం శోకం తాపం పాపం హర మే భగవతి కుమతికలాపమ్ |

త్రిభువనసారే వసుధాహారే త్వమసి గతిర్మమ ఖలు సంసారే ||

అలకానందే పరమానందే కురు కరుణామయి కాతరవంద్యే |

తవ తటనికటే యస్య నివాసః ఖలు వైకుంఠే తస్య నివాసః ||

వరమిహ నీరే కమఠో మీనః కిం వా తీరే శరటః క్షీణః |

అథవాశ్వపచో మలినో దీనస్తవ న హి దూరే నృపతికులీనః ||

భో భువనేశ్వరి పుణ్యే ధన్యే దేవి ద్రవమయి మునివరకన్యే |

గంగాస్తవమిమమమలం నిత్యం పఠతి నరో యః స జయతి సత్యమ్ ||

యేషాం హృదయే గంగా భక్తిస్తేషాం భవతి సదా సుఖముక్తిః |

మధురాకంతా పంఝటికాభిః పరమానందకలితలలితాభిః ||

గంగాస్తోత్రమిదం భవసారం వాంఛితఫలదం విమలం సారమ్ |

శంకరసేవక శంకర రచితం పఠతి సుఖీః తవ ఇతి చ సమాప్తః ||