జంతువుల నుంచి మనిషి ఏం నేర్చుకోవాలి?

జంతువుల నుంచి మనిషి ఏం నేర్చుకోవాలి?

సింహాదేకం బకాదేకం షట్ శున స్త్రీణి గర్దభాత్ ! వాయసాత్పంచ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ||
సింహం నుండి ఒకటి, కొంగ నుండి రెండు, కుక్క నుండి ఆరు, గాడిద నుండి మూడు, కాకి నుండి ఐదు మరియు కోడి నుండి నాలుగు విషయాలు నేర్చుకోండి.
జంతువులను వేటాడేందుకు సింహం తన సర్వశక్తిని ఉపయోగిస్తుంది.
దేశ వాతావరణం మరియు సీజన్‌ని బట్టి, కొంగ తన ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది. మనిషి కూడా అదే చేయాలి.
అదనంగా, కుక్క చాలా ఆహారాన్ని తింటుంది, సంతోషంగా ఉండండి, బాగా నిద్రపోండి, సమయానికి లేవండి, నమ్మకమైన బంటుగా ఉండండి మరియు ధైర్యంగా ఉండండి. కుక్క ఈ ఆరు లక్షణాలను తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి.
గాడిద వలె, అది భరించలేని బరువును కలిగి ఉంటుంది.
వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా, ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మరియు అలసట మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
గాడిద నుండి మీరు ఈ మూడు లక్షణాలను నేర్చుకోవాలి.
ప్రేమ, కాకి కాఠిన్యం, ఇంటి నిర్లక్ష్యం, బద్ధకం లేకపోవడం … ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి.
మనిషి ఆత్మవిశ్వాసం నుండి నేర్చుకోవలసి వచ్చింది.
పోరాటం నుండి వెనక్కి తగ్గకండి, ఉదయం లేవండి, బంధువులతో కలిసి భోజనం చేయండి, ఆపదలో ఉన్న మహిళలను రక్షించండి (చిన్నారులు) … జెండా నుండి దీనిని నేర్చుకోండి.