పిల్లల కోసం జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు (వయస్సు 4 నుండి 7 సంవత్సరాలు)

 పిల్లల కోసం జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు (వయస్సు 4 నుండి 7 సంవత్సరాలు)1. 'షిప్ ఆఫ్ ఎడారి' అని ఏ జంతువును పిలుస్తారు?

జవాబు ఒంటె

2. వారంలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి?

జవాబు 7 రోజులు

3. ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి?

జవాబు 24 గంటలు

4. ఆంగ్ల వర్ణమాలలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?


జవాబు 26 అక్షరాలు

5. ఇంద్రధనస్సు ఎన్ని రంగులను కలిగి ఉంటుంది?

జవాబు 7 రంగులు

6. సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి?

జవాబు 365 రోజులు (లీపు సంవత్సరం కాదు)

7. ఒక గంటలో ఎన్ని నిమిషాలు ఉన్నాయి?

జవాబు 60 నిమిషాలు

8. ఒక నిమిషంలో ఎన్ని సెకన్లు ఉంటాయి?

జవాబు 60 సెకన్లు

9. ఒక గంటను ఎన్ని సెకన్లు చేస్తాయి?

జవాబు 3600 సెకన్లు

10. బేబీ కప్పను అంటారు.......

జవాబు టాడ్పోల్

11. ఆంగ్ల వర్ణమాలలో ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయి?

జవాబు 21 హల్లులు

పరిష్కరించు| 9వ తరగతికి 50+ GK ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

12. ఆంగ్ల అక్షరమాలలో ఎన్ని అచ్చులు ఉన్నాయి మరియు వాటికి పేరు పెట్టండి?

జవాబు 5 అచ్చులు అ, ఇ, ఐ, ఓ మరియు యు.

13. ఏ జంతువును అడవి రాజు అని పిలుస్తారు?

జవాబు సింహాన్ని అడవికి రాజుగా పిలుస్తారు.

14. భారతదేశ జాతీయ పక్షి పేరు?

జవాబు ది పీకాక్

15. భారతదేశ జాతీయ జంతువు పేరు?

జవాబు పులి

16. భారతదేశ జాతీయ గీతం ఏది?

జవాబు భారత జాతీయ గీతం జన గణ మన.

17. భారతదేశ జాతీయ పుష్పం పేరు?

జవాబు తామర పువ్వు

18. భారతదేశ జాతీయ పండు పేరు?

జవాబు మామిడి

19. భారతదేశ జాతీయ గీతం ఏది?

జవాబు వందేమాతరం

20. భారతదేశ జాతీయ పతాకాన్ని ఎవరు రూపొందించారు?

జవాబు జెండాను పింగళి వెంకయ్య రూపొందించారు.

21. భారతదేశ జాతీయ ఆట పేరు?

జవాబు హాకీ

22. భారతదేశ జాతీయ చెట్టు పేరు?

జవాబు మర్రి చెట్టు

23. భారతదేశ జాతీయ నది పేరు?

జవాబు గంగ

24. భారతదేశ జాతీయ సరీసృపాల పేరు?

జవాబు కింగ్ కోబ్రా

25. భారతదేశ రాజధాని ఏది?

జవాబు న్యూఢిల్లీ

26. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఖండం పేరు?

జవాబు ఆసియా

27. ప్రపంచంలో ఎన్ని ఖండాలు ఉన్నాయి?

జవాబు 7 ఖండాలు

28. ప్రాథమిక రంగులకు పేరు పెట్టండి?

జవాబు ఎరుపు, పసుపు మరియు నీలం

29. సంవత్సరంలో అతి చిన్న నెల ఏది?

జవాబు ఫిబ్రవరి

30. మంచుతో చేసిన ఇంటి పేరు?

జవాబు ఇగ్లూ

31. శాంతిని ఏ రంగు సూచిస్తుంది?

జవాబు; తెలుపు

32. అతిపెద్ద క్షీరదం పేరు?

జవాబు బ్లూ వేల్

33. సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.....

జవాబు తూర్పు

34. త్రిభుజంలో ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి?

జవాబు మూడు

35. మన సౌర వ్యవస్థలో అతిపెద్ద గ్రహం పేరు?

జవాబు బృహస్పతి

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post