తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం


 1 బాన్సువాడ

2 వాసుదేవపల్లె

3 సోమేశ్వరుడు

4 దేశాయిపేట

5 పోచారం

6 చిన్న రాంపూర్

7 ఖడ్లాపూర్

8 హన్మాజీపేట

9 సంగోజిపేట

10 కోనాపూర్

11 ఇబ్రహీంపేట

12 సింగరాయిపల్లె

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post