బొట్టు హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటు వంటి ప్రాధాన్యత ఉంది.

బొట్టు హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటు వంటి ప్రాధాన్యత ఉంది.

ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకపోతే, ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా దరిద్ర దేవత ముఖంలో ఆమె చెంపదెబ్బ కొడుతుందని పెద్దలు చెబుతారు.
ఎందుకంటే దరిద్ర దేవతగా పిలువబడే శని మరియు జ్యేష్ఠ దేవి భార్యాభర్తలు.
అదేవిధంగా, లక్ష్మీదేవి ఉంటే, నారాయణన్ అక్కడే ఉంటారు.
వారిద్దరూ సంపదను తెస్తారు. అలా అని పెద్దలు అంటారు.
ఎవరైనా మన ముఖాన్ని చూసినప్పుడు వారి ముఖం నుండి వచ్చే ప్రతికూల శక్తి ప్రతికూల శక్తి.
కంటిలోని ముదురు రాయి కూడా నార్సిసిస్ట్ కంటే ఎక్కువగా పేలుతుందని పెద్దలు చెబుతారు, మరియు మనం చూసినప్పుడు, మన ముందు ఉన్నవారి కళ్ళలోని ప్రతికూల శక్తి మన రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఖాళీలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
మన శరీరంలోని కొన్ని నరాలు రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఉంటాయి. అంటే, మన ముఖంలోని నరాలు మెదడుకు చెందినవిగా కనిపిస్తాయి.
కాబట్టి మెదడు ప్రభావాన్ని తింటుంది. మెదడు గాయపడినప్పుడు, మెదడులో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది మనకు తలనొప్పిని ఇస్తుంది.
నేను నా మనశ్శాంతిని కోల్పోయాను. కలత. ఏ విషయంపైనా సరిగా దృష్టి పెట్టడం అసాధ్యం. అందువల్ల, మన ప్రతిభను ఇతరుల దృష్టి నుండి కాపాడటానికి, మెదడును కాపాడటానికి మరియు మన వద్ద ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీని కాపాడటానికి, మనం వారి కనుబొమ్మల మధ్య ఏదో ఒకటి ఉంచాలి.
అంటే బొట్టు పెడితే చాలు.
మన ముందు ఉన్న వ్యక్తి యొక్క నుదిటిపై ఒక చుక్కను ఉంచినట్లయితే, ఆ బోల్ట్ మన సున్నితమైన నరాలను సురక్షితంగా అడ్డుకుంటుంది.
కూడా మన సున్నితమైనటువంటి నాడులకు ప్రమాదం లేకుండా బొట్టు అడ్డుకుంటుంది.
తద్వారా మన యొక్క శక్తి మన దగ్గరే ఉంటుంది.
జ్ఞాపకశక్తి, మేధాశక్తి అన్నీ రకాలయినటువంటి విశేషమైనటువంటి శక్తులు మన దగ్గరే ఉంటాయి.ఎతువంటి ఒత్తిడికిలోనూ కావు. మనల్ని కాపాడుమన యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి.
అందుకని బొట్టు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి.
 సైన్సు ప్రకారం కూడా ఇది నిరూపించడం జరిగింది.
అందుకని ఎప్పుడైనా సరే చక్కగా బొట్టు పెట్టుకోండి
? హైందవ ధర్మానికి పట్టుకొమ్మలు మన యొక్క ఆచారాలే.
హైందవ ధర్మం యొక్క రక్షణను మనం పొందగలుగుతాము
దానితో పాటుగా మన యొక్క రక్షణను కూడా మనం పొందగలుగుతాము.
ఇవన్నీ కూడా పెద్దవారు మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బంగారుబాటలు.
అందుకని చక్కగా కుంకుమను ధరించండి

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top