చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు


Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu Devotional YouTube Channel
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

 

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


Lyrics

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్  – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

స్వాములు…

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

గణపయ్య స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

సుబ్రహ్మణ్య స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

మన సాంబయ్య స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

ఏంకన్న స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

చల్లండీ.. చల్లండీ..

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

కన్న తల్లిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

కన్న తండ్రిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

ఇంటికొచ్చిన అతిధీపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

విద్యానెర్పు గురువుపైన

చల్లండి బంతిపూలు

చల్లండీ.. చల్లండీ..

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

కన్నె స్వాములపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

కత్తి స్వాములపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

మణికంఠ స్వాములపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

మన గురు స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

చల్లండీ.. చల్లండీ..

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

అరియంగావు అయ్యపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

అచ్చన్ కోవెల్ స్వామిపైనా

చల్లండి బంతిపూలు

కులత్పులై బాలునిపైన

చల్లండి బంతిపూలు

శబరిగిరి వాసునిపైన

చల్లండి బంతిపూలు

చల్లండీ.. చల్లండీ..

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

స్వాములు…

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

చల్లండి బంతిపూలు అయ్యప్ప పైనా

చల్లండి సన్నజాజులు

అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

అయ్యప్ప పై

చల్లండి సన్నజాజులు

స్వామియన్ పుంగవనమే..

శరణమయ్యప్ప

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Lords…

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Even on Lord Ganapayya

Sprinkle marigolds

Even on Subrahmanya Swamy

Sprinkle marigolds

Even on our Sambaya Swami

Sprinkle marigolds

What about Swami

Sprinkle marigolds

Cool.. Cool..

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Kanna’s mother

Sprinkle marigolds

Even on Kanna’s father

Sprinkle marigolds

Even on the guest who came home

Sprinkle marigolds

Education is on the teacher

Sprinkle marigolds

Cool.. Cool..

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Even on the lords of the eyes

Sprinkle marigolds

Even on sword owners

Sprinkle marigolds

Even on Manikantha lords

Sprinkle marigolds

Even on our Guru Swami

Sprinkle marigolds

Cool.. Cool..

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Ariyangau Ayyapaina

Sprinkle marigolds

On Acchan Kovel Swamy

Sprinkle marigolds

Kulatpulai on the boy

Sprinkle marigolds

On Sabarigiri Vasu

Sprinkle marigolds

Cool.. Cool..

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

Lords…

Sprinkle marigolds on Ayyappa

Let it cool down

Sprinkle the marigolds on top of the ayappa

Let it cool down

On Ayyappa

Let it cool down

On Ayyappa

Let it cool down

On Ayyappa

Let it cool down

On Ayyappa

Let it cool down

Swamiyan Pungavan..

Saranmayappa

 

 

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video

Read More  Eppudo Ninnu Video Song - Telugu | Sita Ramam | Dulquer Salmaan | Mrunal | Vishal | Hanu Raghavapudi Lyrics
Sharing Is Caring: