బిల్వ వృక్షాన్ని ఇంట్లో పెంచితే కలిగే ఫలితాలు

బిల్వ వృక్షాన్ని ఇంట్లో పెంచితే  కలిగే ఫలితాలు

బిల్వ పత్రాలతో ముక్కంటి శివునికి పూజించడం ద్వారా ఏర్పడే ఫలితాల   గురించి తెలుసుకుందాము . బిల్వ పత్రాల్లో  చాలా రకాలు వున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి  మహా బిల్వం, తీగల బిల్వం, కర్పూర బిల్వం, సిద్ధ బిల్వం అనేవి వున్నాయి. ముక్యంగా మూడు ఆకులతో కూడిన బిల్వ పత్రాలే పూజకు చాలా  శ్రేష్టమైనవి. శివపరమాత్మను  ఈ బిల్వ పత్రాలతో పూజించడం ద్వారా పాపాలను తొలగించుకోవచ్చును . అష్టైశ్వర్యాలను కూడా  పొందవచ్చును.

ఈ బిల్వ పత్రాలను పూజకు సిద్ధం చేసుకోవాలంటే.. సూర్యోదయానికి ముందే సిద్ధం చేసుకోవాలి. రోజూ శివునికి బిల్వార్చన చేయడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు తొందరగా  సిద్ధిస్తాయి. ముఖ్యంగా శివరాత్రి పూట బిల్వాష్టకం పారాయణం చేయడం చాలా  మంచిది. బిల్వ పత్రాలతో శివుడిని పూజించినట్లైతే ఏడు జన్మల పాపం  కూడా తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.

బిల్వ పత్రాలను సోమవారం, అమావాస్య, పౌర్ణమి, చతుర్థి, అష్టమి, నవమి తిథుల్లో చెట్టు నుంచి కోయరాదు . దానికి బదులు ముందు రోజే బిల్వ పత్రాలను తీసి వుంచుకోవడం చాలా  మంచిది. ఇలా ముందే చెట్టు నుంచి తీసిన బిల్వాన్ని ఆరు నెలల వరకైనా వుంచి పూజించవచ్చునని పండితులు చెప్తున్నారు. ఒకసారి పూజకు ఉపయోగించిన బిల్వ పత్రాలనే మళ్లీ అర్చనకు కూడా  ఉపయోగించవచ్చును .

Read More  నవగ్రహా పూజ మరియు ఫలితాలు,Navagraha Puja and Results

ఇందులో ఎలాంటి దోషం లేదు. బిల్వార్చన  చేయడం ద్వారా  కోటి జన్మలకు పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇంకా ఇంట్లోనే బిల్వ వృక్షాన్ని పెంచడం సత్ఫలితాలను  కూడా ఇస్తుంది.  బిల్వ వృక్షాన్ని పెంచడం ద్వారా అశ్వమేధయాగం చేసినంత ఫలితం దక్కుతుందని పండితులు చెప్తున్నారు.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment