గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

గోవా భారతదేశంలోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక రాష్ట్రం. ఇది దాని సుందరమైన అందం, గొప్ప చరిత్ర మరియు ప్రత్యేకమైన సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘమైన మరియు మనోహరమైన చరిత్ర ఉంది, అనేక కోటలు దాని భూభాగంలో చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. ఈ కోటలను శతాబ్దాలుగా వివిధ పాలకులు తమ భూభాగాలను రక్షించుకోవడానికి మరియు తమ అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిర్మించారు.

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు, వాటి చరిత్ర మరియు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి చర్చిస్తాము.

అగ్వాడ కోట:
అగ్వాడ కోట గోవాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ముఖ్యమైన కోటలలో ఒకటి. డచ్ మరియు మరాఠాల దండయాత్రల నుండి తమ భూభాగాలను రక్షించుకోవడానికి 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీసు వారు దీనిని నిర్మించారు. ఈ కోట సింక్వెరిమ్ బీచ్‌లో ఉంది మరియు అరేబియా సముద్రం యొక్క అద్భుతమైన వీక్షణలను అందిస్తుంది. ఈ కోటలో 19వ శతాబ్దంలో నిర్మించబడిన లైట్ హౌస్ ఉంది మరియు ఇప్పటికీ అమలులో ఉంది.

చపోరా కోట:
చపోరా కోట చపోరా నదిపై ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట మరాఠాల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

టిరాకోల్ కోట:
టిరాకోల్ ఫోర్ట్ టిరాకోల్ నది ఒడ్డున ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట మరాఠాల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు ఒక హోటల్ మరియు పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

రెయిస్ మాగోస్ కోట:
రేయిస్ మాగోస్ కోట మాండోవి నది ఉత్తర ఒడ్డున ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు సాంస్కృతిక కేంద్రంగా మరియు పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది. కోటలో గోవా చరిత్ర మరియు పోర్చుగీస్ పాలనను ప్రదర్శించే మ్యూజియం ఉంది.

కాబో డి రామ కోట:
కాబో డి రామ కోట కెనకోనా జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో హిందూ పాలకులు నిర్మించారు. ఆ తర్వాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకుని జైలుగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది మరియు సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అద్భుతమైన వీక్షణలను అందిస్తుంది.

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

 

మోర్ముగో కోట:
మోర్ముగావో ఫోర్ట్ మోర్ముగో ఓడరేవుకు సమీపంలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు జైలుగా ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

Read More  శ్రీ తిరుచనూర్ అలమేలు మంగపురం టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Sri Tiruchanur Alamelu Mangapuram Temple

సింధుదుర్గ్ కోట:
సింధుదుర్గ్ కోట గోవాలోని మాల్వాన్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ. కోట ఒక ద్వీపంలో ఉంది మరియు పడవ ద్వారా మాత్రమే చేరుకోవచ్చు.

ననుజ్ కోట:
ననుజ్ కోట పోండా జిల్లాలో ఉంది మరియు 12వ శతాబ్దంలో కదంబ రాజవంశంచే నిర్మించబడింది. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

అంజెడివా కోట:
అంజెడివా కోట అంజెడివా ద్వీపంలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట వారి భూభాగాలను రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈ కోట ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ మరియు సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

కోర్జుయం కోట:
కార్జుయం కోట అల్డోనా గ్రామంలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ. కోట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

 

రాచోల్ కోట:
రాచోల్ కోట సాల్సెట్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 15వ శతాబ్దంలో బహమనీ సుల్తానేట్ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

కాబో కోట:
కాబో ఫోర్ట్ బార్డెజ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

కొల్వాలే కోట:
కొల్వాలే కోట బర్దేజ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

టెరాకోల్ కోట:
టెరాకోల్ కోట పెర్నెం జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

Read More  రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Ranthambore National Park

కాబో రాజ్ నివాస్:
కాబో రాజ్ నివాస్ డోనా పౌలా జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట గోవా గవర్నర్ నివాసంగా ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

తెరెఖోల్ కోట:
తెరెఖోల్ కోట పెర్నెం జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. కోట ఇప్పుడు ఒక హోటల్ మరియు పర్యాటక ఆకర్షణ.

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

అర్వాలెం కోట:
అర్వాలెం కోట బిచోలిమ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

సింక్వెరిమ్ కోట:
సింక్వెరిమ్ కోట సింక్వెరిమ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

కాబో డి అగువా కోట:
కాబో డి అగువా కోట బార్డెజ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ వారు నిర్మించారు. ఈ కోట ఆక్రమణదారుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించబడింది మరియు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈ కోట సముద్రం మరియు పరిసర ప్రాంతాల అందమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

నానోరా కోట:
నానోరా కోట బిచోలిమ్ జిల్లాలో ఉంది మరియు దీనిని 17వ శతాబ్దంలో మరాఠా పాలకుడు శివాజీ నిర్మించారు. తరువాత పోర్చుగీసు వారు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు దీనిని సైనిక స్థావరంగా ఉపయోగించారు. ఈ కోట ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది.

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్ప చరిత్రకు ప్రతిబింబం. దండయాత్రల నుండి తమ భూభాగాలను రక్షించుకోవడానికి మరియు వారి అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి శతాబ్దాలుగా వివిధ పాలకులు వీటిని నిర్మించారు. ఈ కోటలు వివిధ సామ్రాజ్యాల పెరుగుదల మరియు పతనాలకు సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి మరియు ఈ ప్రాంతం యొక్క చరిత్రను రూపొందించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించాయి.

గోవాలోని కోటలు రాతితో నిర్మించబడ్డాయి మరియు వాటిని నిర్మించిన పాలకుల శైలిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ కోటలలో ఎక్కువ భాగం కొండలపై లేదా సముద్రానికి సమీపంలో ఉన్న వ్యూహాత్మక స్థానాల్లో ఉన్నాయి, ఇది వాటిని జయించడం కష్టతరం చేసింది.

Read More  తుగ్లకాబాద్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of Tughlaqabad Fort

గోవాలోని కోటలు కేవలం చారిత్రక కట్టడాలు మాత్రమే కాదు, ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణలు కూడా. వారు సందర్శకులకు ఒక సంగ్రహావలోకనం అందిస్తారు.గోవా యొక్క గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు ప్రాంతం యొక్క చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇది గొప్ప మార్గం. సందర్శకులు ఈ కోటల శిథిలాలను అన్వేషించవచ్చు మరియు ఈ ప్రాంతంలో జరిగిన వివిధ యుద్ధాలు మరియు దండయాత్రల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. కోటలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల యొక్క అద్భుతమైన వీక్షణలను అందిస్తాయి మరియు ఫోటోగ్రఫీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం.

గోవాలోని అనేక కోటలు హోటళ్లు లేదా రిసార్ట్‌లుగా మార్చబడ్డాయి, ఆధునిక సౌకర్యాలను ఆస్వాదిస్తూ ఈ ప్రాంతం యొక్క చరిత్ర మరియు సంస్కృతిని అనుభవించే ఏకైక అవకాశాన్ని సందర్శకులకు అందిస్తుంది. కొన్ని కోటలు గోవా యొక్క గొప్ప సంస్కృతిని ప్రదర్శించే సంగీతం మరియు నృత్య ప్రదర్శనలు వంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తాయి.

గోవాలోని కోటలు పర్యావరణ పరంగా కూడా ముఖ్యమైనవి. వీటిలో చాలా కోటలు అధిక జీవవైవిధ్యం ఉన్న ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి మరియు వివిధ రకాల వృక్ష మరియు జంతు జాతులకు నిలయంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ కోటల సంరక్షణ మరియు పునరుద్ధరణ స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థ పరిరక్షణకు ముఖ్యమైనది.

గోవా ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలోని కోటలను సంరక్షించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంది. పురాతన స్మారక చిహ్నాలు మరియు పురావస్తు ప్రదేశాలు మరియు అవశేషాల చట్టం, 1958 ప్రకారం కోటలు రక్షిత స్మారక చిహ్నాలుగా ప్రకటించబడ్డాయి. భవిష్యత్ తరాల కోసం ఈ కోటలను సంరక్షించేందుకు ప్రభుత్వం అనేక పరిరక్షణ మరియు పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రారంభించింది.

ముగింపు

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఈ కోటలు ఈ ప్రాంత చరిత్రలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి మరియు ఇప్పుడు ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణలుగా ఉన్నాయి. ఈ కోటల సంరక్షణ మరియు పునరుద్ధరణ స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థ పరిరక్షణకు మరియు ప్రాంతం యొక్క సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పెంపొందించడానికి ముఖ్యమైనది.

Tags:forts in goa,places to visit in goa,fort in north goa,north goa,agauda fort details in kannada,things to do in goa,forts in south goa,beaches in goa,forts in panjim,famous places in goa,indian forts,north goa tour guide in hindi,famous forts in reis magos fort,10 lines on goa state in english,few lines on goa state in english,resorts in goa,top 11 places to visit in north goa,agauda fort details,places to see in goa,hotels in goa,water sports goa

Sharing Is Caring: