గృహస్థులు- విధి విధానాలు..!

గృహస్థులు- విధి విధానాలు..!

1. పూజ గది విడిగా లేని వారు..
పంచముఖ హనుమంతుడి ని పెట్టకూడదు,
హనుమంతుడి ఫోటో కానీ విగ్రహం గాని ఏది పూజ గది విడిగా లేని వారు ఉంచకూడదు.
2. సూర్యుడి విగ్రహం ఇంట్లో పెట్టకూడదు, ఆయనే ప్రత్యక్షంగా  కనిపిస్తారు కాబట్టి
నేరుగా నమస్కరించాలి.
3.ఉగ్ర రూపంలో ఉన్న నరసింహ స్వామి ఫోటో గాని విగ్రహం కానీ ఉంచకూడదు,
లక్ష్మీ నరసింహ, యోగ నరసింహ, లేదా ప్రహ్లాద అనుగ్రహ నరసింహ స్వామి ఫోటో పెట్టికొని పూజ చేయవచ్చు..
4.చేతిలో ఫ్లూట్ ఉన్న కృష్ణుడు విగ్రహం ఇంట్లో ఉండకూడదు,
కృష్ణుడి విగ్రహం అవుతో ఉన్న ఫొటో గాని చిన్న పరిమాణంలో విగ్రహం కానీ ఉండవచ్చు…
5. లక్ష్మీ దేవి విగ్రహం ముందు కానీ ఫోటో ముందు కానీ ఒక చిన్న గిన్నెలో(వెండి అయితే మంచిది) బియ్యం, అందులో కొన్ని గవ్వలు వేసి ఉంచాలి.
6. కాళికా , ప్రత్యంగిరా దేవి ఫోటోలు పెట్టకూడదు.
గృహస్థులు- విధి విధానాలు.
7. విగ్రహం పరిమితి చాలా చిన్నదిగా ఉంటే  మంచిది , పండో పాలో పెట్టి కూడా హారతి ఇస్తే సరిపోతుంది, విగ్రహాల పరిమితి పెద్దదిగా ఉంటే రోజు మహా నివేదన, వారంలో ఒక్కసారి అయినా అభిషేకం, ఉండాలి…
పూజ లేకుండా ఉండకూడదు…
8. ఇంట్లో నటరాజ స్వామి విగ్రహం పెట్టుకోకూడదు, నాట్యం నేర్పే ప్రదేశంలో నిత్యం నాట్య నివేదన జరుగుతుంది కాబట్టి అక్క ఉండవచ్చు..
9.ఇంటి గుమ్మానికి దిష్టి కోసం అని రాక్షసుల ఫోటోలు పెట్టకూడదు, ఇంటి యజమానికి తరచూ అనారోగ్యం పాలు అవుతుంటారు,
వినాయకుడి ఫొటో, కానీ,దిష్టి యంత్రం గాని, కాళీ పాదం ఫోటో  కానీ పెట్టడం మంచిది..
10. నిత్యం పూజ లో ఉన్న విగ్రహాలు పూజ గది నుండి తీసి వేయాల్సి వస్తే గుడిలో పెట్టండి..
11. ఇంటిలో పూజించే వినాయకుడి విగ్రములో
తొండం ఎడమ వైపు ఉండాలి, విద్యాలయాలు, ఎడ్యుకేషన్ ఇనిస్టిట్యూట్ లో ఉండే విగ్రహంకి
తొండం కుడి వైపు ఉండాలి..
వ్యాపారం చేసే ప్రాంతంలో నిల్చున్న వినాయకుడు ఉండాలి.
12. ఇంట్లో ఎక్కడా లక్ష్మీ దేవి నిల్చుని ఉన్నట్టుగా ఉండకూడదు, లక్ష్మీ దేవి పచ్చరంగు చీరతొ అటూఇటూ ఏనుగులు ఉన్న ఫొటో కి గృహస్థులు పూజించడం చాలా మంచిది..
13. పూజ తర్వాత దేవుడి దగ్గర పెట్టిన  నైవేద్యం పూజ ఐయ్యాక వెంటనే తీసేసి ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి.
మీరు చేసిన పూజకు దేవుని అనుగ్రహం ప్రసాదం రూపంలో మీరు స్వీకరించాలి.
14.పూజ గదిలో  ఎంత ఖరీదు అయిన విగ్రహాలు ఉంచినా, పూజ గదిలో గోడకు పసుపు రాసి, వైష్ణవుల అయితే నాంకొమ్ముతో తిరు నామాలు,
శైవులు అయితే త్రిపురాండ్రులు(అడ్డనామాలు), శక్తేయులు అయితే పసుపు మధ్యలో గౌరీ తిలకం బొట్టులుగా పెట్టాలి,
వైష్ణవుల అయితే తులసి ఆకుతో గాని తమల పాకును గాని గోడకు రద్దీ నామాలు పెడతారు,
మీరు ఎంత ఖరీదైన పూజ వస్తువులు ఉంచినా పూజ గది గోడకు ఇలా పెట్టి పూజించడం సాంప్రదాయం ,
ఇది ఇంకా చాలా కుటుంబాలు ఆచరిస్తున్నారు.
15. అప్పుల బాధలు తీరాలి అంటే కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన చేయాలి..
ఇంట్లో గొడవలు తగ్గాలి అంటే ఆముదంతో దీపారాధన చేయాలి…
నిత్యం లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం అవునేతి దీపం పెట్టాలి,
శత్రు పీడల, గండాలు ఆస్తి వివాదాలు ఇంట్లో వారి అనారోగ్యం తొలుగుటకు  తెలుపు నువ్వుల నూనె తో నిత్యా దీపారాధన చేయాలి.
16. దేవుడి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గుడి వెనుకభాగం (బలిపీఠం దగ్గర తాకడం కానీ తల అనించడం కానీ చేయకూడదు.
17. బలిపీటాల దగ్గర అర్చకులు తప్ప ఎవరూ
ఏది అక్కడ పెట్ట కూడదు..
గుడిలో దేవుడికి, అర్చకులకు తప్ప ఎవరికీ  నమస్కారాలు చేయకూడదు.
18. నవగ్రహాలు తాకి మొక్క కూడదు…
19. షష్ఠి, అష్టమి, త్రయోదశి నాడు తలకు నూనె అంటుకోకూడదు,
రాత్రి పూట తల చిక్కు తీయకూడదు,
పెరుగు చేతితో చిలక కూడదు,
20. నీరు,పాలు, పెరుగు, నైయి కి అంటు ఉండదు.
అవి ఎక్కడ నుండి అయినా ఎవరి నుండి అయినా తీసుకోవచ్చు..
21. లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహానికి పూజలు ఉన్నాయి,
లక్ష్మీ దేవి నివాసం పాలు, లక్ష్మీ స్థానాలు అనేకం ఉన్నాయి..
అలాగే జేష్ఠ దేవి అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి
జేష్ఠ దేవి నివాసం పులిహోర ,జేష్ఠ దేవి స్థానాలు కూడా అనేకం ఉంటాయి..
పులిహోర చేసి దేవుడికి నివేదన చేస్తే జేష దేవి పెట్టె కష్టాలనుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది,
పులిహోర చేసి పంచి పెడితే జేష్ఠా దేవి శాంతిస్తుంది. అందుకే పెద్దవాళ్ళు వారానికి ఒక్కసారి అయినా
ఇంట్లో పులిహోర వండుకునే వాళ్ళు…
పంచి పెడితే ఇంకా మంచిది.
22. రాత్రి పూట ఆహారం తీసుకోకుండా నిద్రపోకూడదు, ఆహారం రుచిగా లేకపోయినా బాగలేదు అంటూ తినకూడదు. తిట్టుకుంటూ..వంట చేయకూడదు.
తినే వారు కూడా తిట్టుకుంటూ తింటారు..
సంతోషం గా వంట చేస్తే సంతోషం గా తింటారు…
23.ఎప్పుడూ నిద్రపోతూ ఉండే వాడు,
అసలు నిద్రపోకుండా ఉండే వాళ్ళు,
ఎప్పుడూ తింటూనే ఉండే వారు,
అసలు ఆహారం పైన శ్రద్ద లేకుండా పస్థులు ఉపవాసాలు ఉండే వారు,
ఏ కష్టం చేయకుండా ఇతరులపై ఆధార పడి
బతికే వాళ్ళు, పంచమహా పాతకం చేసిన వారి కన్నా
పెద్ద పాపాత్ములు..
24.పచ్చి పాలు నైవేద్యం పెట్టకూడదు,
కాచి చల్లారిన పాలు అభిషేకం కి వాడకూడదు..
25.ధ్యానం చేసుకునే ఆసనం అడ్డంగా వేసుకుని
కూర్చో కూడదు, నిలువుగా ఉండాలి.
జపమాల చూపుడు వెలుపైన తిప్ప కూడదు
మధ్య వేలు తోనే చేయాలి..
26. జపానికి వాడే జపమాల మెడలో వేసుకోకూడదు, మెడలో వేసుకున్న మాల జపానికి వాడకూడదు..
27. ఒకరు మెడలో వేసుకున్న రుద్రాక్షలు ఇంకొకరు ధరించ కూడదు….
28.దేవుడి దగ్గరకు, పెద్దవాళ్ళు దగ్గరకు ,పిల్లలు ఉన్న ఇంటికి ఒట్టి చేతితో వెళ్లకూడదు…
29. ఇంట్లో అతిధి ఉన్నప్పుడు వారికి పెట్టకుండా
ముందు మీరు తినకూడదు…
మొదటి సారి ఎవరైనా ఇంటికి భోజనంకి వచ్చినప్పుడు వారు ఒక్కసారి వడ్డించిన ఆహారంతో లేవకూడదు
రెండవ సారి కాస్త అయినా పెట్టుకోవాలి..
అలా ఒక్కసారి లేస్తే ఆదిత్యం ఇచ్చిన ఫలితం దక్కదు..
30.ఇంట్లో పిల్లలు ఇంట్లో వారు తరచూ తిరిగే చోట
ఇంటి దైవాన్ని ఫోటో పెట్టాలి,
అప్పుడు వస్తూ పోతూ చూసినప్పుడు ఒకసారి
ఆ నామం మనసులో తలచుకోవడం అలవాటు అవుతుంది.
31.అద్దె ఇల్లు వాస్తు మీ జాతకానికి సరిపడక పోవచ్చు అలాంటి వాస్తు దోషాలు పరిహారం గా ఏడు రంగులు కలిసిన wallmat గోడకు డెకరేషన్ గా పెట్టాలి….
32. ఇంట్లో తరచుగా సాంబ్రాణి వేస్తూ ఉండాలి.
నెగటివ్ ఎనర్జీ దూరంగా ఉంటుంది..
ఇంట్లో గాలి శుభ్రం  అవుతుంది..

Leave a Comment