జనగాం జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 జనగాం జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

1  సాల్వాపూర్

2 మన్సనపల్లె

3 పడమటి కేశవాపూర్

4 లింగంపల్లె

5 పుల్లగూడ

6 దుబ్బగుంటపల్లె

7 కొన్నే

8 నాగిరెడ్డిపల్లె

9 గంగాపూర్

10 రామచంద్రపూర్

11 ఇటిక్యాలపల్లె

12 అలీంపూర్

13 కట్కూర్

14 బండనగరం

15 కేసిరెడ్డిపల్లె

16 లక్ష్మాపూర్

17 కొడవటూరు

18 బసిరెడ్డిపల్లె

19 బచ్చన్నపేట

20 తమ్మడపల్లె

21 నారాయణపూర్

22 పోచన్నపేట

23 చిన్నరామంచెర్ల

 

 

Read More  జనగామ జిల్లా తరిగొప్పుల మండలంలోని నరసాపూర్ గ్రామం యొక్క పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment