జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

1  కల్లెం

2 నాగారం

3 నెల్లుట్ల

4 వడ్డిచెర్ల

5 కుందారం

6 చీటూరు

7 కొత్తపల్లె

8 లింగాలఘనపూర్

9 సిరిపురం

10 జీడికల్

11 గుమ్మడవెల్లి

12 వనపర్తి

13 న్యాలపోగుల

14 చిన్నరాజపేట

 

Read More  జనగామ జిల్లా కొడకండ్ల మండలంలోని పాకాల గ్రామం యొక్క పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment