భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు


భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు

 

భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు

 

 

ప్రాంతం/ రాష్ట్రం   ప్రధాన సరస్సు
ఆంధ్రప్రదేశ్ (పశ్చిమగోదావరి-కృష్ణాజిల్లా మధ్య) కొల్లేరు సరస్సు
ఆంధ్ర, తమిళనాడు సరిహద్దులో పులికాట్
కేరళ పస్టమ్ కోట (మంచినీటి సరస్సు)
మహారాష్ట్ర లోనార్
రాజస్థాన్ సాంబార్ (అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు)
జమ్మూ-కాశ్మీర్  ఊలార్ (అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు)
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పరశురాంకుండ్
కేరళ అష్టముడి
ఉత్తరాంచల్ నైనిటాల్
రాజస్థాన్ రాజ్ సమంద్
చండీగఢ్ సుక్నా
ఒడిశా చిల్కా సరస్సు
జమ్మూ-కాశ్మీర్ పంగోంగ్
జమ్మూ-కాశ్మీర్ కార్
జమ్మూ-కాశ్మీర్ మొరీరి
జమ్మూ-కాశ్మీర్ అచర్
జమ్మూ-కాశ్మీర్ జన్సర్
రాజస్థాన్ ఉదయపూర్
రాజస్థాన్ నిక్కి
రాజస్థాన్ థెబర్
రాజస్థాన్ పచ్ ప్రద
రాజస్థాన్ పుష్కర్ సరస్సు
కేరళ వెంబనాడ్
మణిపూర్ లోక్ తక్
గుజరాత్ నల్ సరోవర్
మహారాష్ట్ర ముల్ షి
ఒడిశా బలిమేల
గోవా మోయకు
ttt ttt

Leave a Comment