కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ రూరల్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా కరీంనగర్ రూరల్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

కరీంనగర్ జనాభా

కరీంనగర్ భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఒక పట్టణం మరియు మండలం. ఈ మండలంలో మొత్తం గ్రామాల సంఖ్య 30. కరీంనగర్ మండల లింగ నిష్పత్తి 1000 మంది పురుషులకు 988 మంది స్త్రీలు.

కరీంనగర్ జనాభా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ మండలం, 2022లో కరీంనగర్ మండల జనాభా 464,776. 2011 భారత జనాభా లెక్కల ప్రకారం, ఈ మండలంలో మొత్తం కరీంనగర్ జనాభా 363,106 మంది నివసిస్తున్నారు, వీరిలో పురుషులు 182,609 మరియు స్త్రీలు 180,497. 2021లో కరీంనగర్ జనాభా 450,251 అక్షరాస్యులు 143,119 మందిలో 263,099 మంది పురుషులు మరియు 119,980 మంది స్త్రీలు. మొత్తం కార్మికులు 134,801 మంది బహుళ నైపుణ్యాలపై ఆధారపడి ఉన్నారు, వారిలో 96,413 మంది పురుషులు మరియు 38,388 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మొత్తం 7,999 మంది రైతులు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారు, వారిలో 5,086 మంది పురుషులు మరియు 2,913 మంది మహిళలు సాగు చేస్తున్నారు. కరీంనగర్‌లో 13,975 మంది వ్యవసాయ భూమిలో కూలీలుగా పనిచేస్తుండగా, పురుషులు 6,203 మంది, మహిళలు 7,772 మంది ఉన్నారు.

Read More  కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి(హవేలి) మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

నగునూరు

  జూబ్లీనగర్

  ఫకీర్‌పేట

  చామన్‌పల్లి

  తాహరకొండపూర్

  చెర్లబుత్కూర్

  మక్దుంపూర్

  ఇరుకుల్ల

  ఎల్బోతరమ్

  వల్లంపహాడ్

  దుర్షెడ్

  చేగుర్తి

  బొమ్మకల్

  ఆరెపల్లి

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment