యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన యాదగిరిగుట్ట మండలం: యాదగిరిగుట్ట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. యాదగిరిగుట్ట మండలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 20 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. అవి:

బహుపేట, చిన్నకందుకూరు, చొల్లేర్, దాతర్‌పల్లి, గోవేరాయిపల్లి, జంగంపల్లి, కాచారం, మహబూబ్‌పేట్, మల్లాపూర్, మాసాయిపేట్, మోటకొండూర్, పెద్దకందుకూరు, రాళ్లజంగోన్, రామాజీపేట్, సాదువల్లి, సైదాపూర్, యార్తీపల్లి, తాళ్లగూడూరు, తాళ్లగూడూరు

 

యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

బహుపేట

చిన్నకందుకూరు

కాలర్

దాతర్లపల్లి

గోవరాయిపల్లి

జంగంపల్లి

కాచారం

మహబూబ్ పేట

మల్లాపూర్

మాసాయిపేట

మోటకొండూరు

పెద్దకందుకూరు

రాళ్లజంగోన్

రామాజీపేట

సదువల్లి

సైదాపూర్

తాళ్లగూడెం

వర్తూరు

వంగపల్లి

యాదగిరిగుట్ట