యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన యాదగిరిగుట్ట మండలం: యాదగిరిగుట్ట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. యాదగిరిగుట్ట మండలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 20 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. అవి:

బహుపేట, చిన్నకందుకూరు, చొల్లేర్, దాతర్‌పల్లి, గోవేరాయిపల్లి, జంగంపల్లి, కాచారం, మహబూబ్‌పేట్, మల్లాపూర్, మాసాయిపేట్, మోటకొండూర్, పెద్దకందుకూరు, రాళ్లజంగోన్, రామాజీపేట్, సాదువల్లి, సైదాపూర్, యార్తీపల్లి, తాళ్లగూడూరు, తాళ్లగూడూరు

 

యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

బహుపేట

చిన్నకందుకూరు

కాలర్

దాతర్లపల్లి

గోవరాయిపల్లి

జంగంపల్లి

కాచారం

మహబూబ్ పేట

మల్లాపూర్

మాసాయిపేట

మోటకొండూరు

పెద్దకందుకూరు

రాళ్లజంగోన్

రామాజీపేట

సదువల్లి

సైదాపూర్

తాళ్లగూడెం

వర్తూరు

వంగపల్లి

యాదగిరిగుట్ట

Read More  యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *