అడవిలో ఏ జంతువు అతి పెద్దది

👉 *అడవిలో ఏ జంతువు అతి పెద్దది... ఏనుగు.*🐘
👉 *అడవిలో ఏ జంతువు ఎత్తైనది... జిరాఫీ.*🦒
👉 *అడవిలో ఏ జంతువు తెలివైనది... నక్క.*🦌
👉 *అడవిలో ఏ జంతువు వేగవంతమైనది... చిరుత.*🐆

👌 *ఈ అద్భుతమైన లక్షణాలేవీ సింహంలో లేవు.* 
*అయినా అడవికి రాజెలా🤴 అయ్యింది?* 

*సింహానికి తేజస్సు ఉంది*
*సింహానికి ధైర్యం ఉంది*
*సింహానికి సాహసం ఉంది*
*సింహం దేనికీ భయపడదు*
*సింహం సవాళ్లకు సిద్ధంగా ఉంటుంది*
*సింహం ఆత్మవిశ్వాసంతో నడుస్తుంది*
*తననెవరూ ఆపలేరని నమ్ముతుంది*
*రిస్క్ లకు సిద్ధంగా ఉంటుంది*
*🏹వేటలో తన అవకాశాన్ని వదలదు*

*సింహం నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి?*

*మీ కలలు నిజం కావడానికి,*
*మీరు గొప్పగా ఎదగటానికి*
*మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా* *పుట్టాల్సిన అవసరం లేదు*
*మీరు వేగంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు*
*మీరు తెలివైనవారు* *కానవసరం లేదు*
*మీరు మేధావి కానవసరం లేదు*

*మీకు కావలసిందల్లా ధైర్యం*
*మీకు కావలసిందల్లా సాహసం*
*మీకు కావలసిందల్లా* *ప్రయత్నించడానికి సంకల్పం*
*మీకు కావలసిందల్లా అది* *సాధ్యమేనన్న విశ్వాసం*
*మీకు కావలసిందల్లా ఆగకుండా, ఆపకుండా ప్రయత్నించడం..*

*చివరిగా...*

*"శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే*
*విజయం నీకు బానిస అవుతుంది".*

🌹 *మీ శ్రేయోభిలాషి*  🌹

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post