హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్   హాస్పిటల్స్  జాబితా  పూర్తి వివరాలు


ఉద్భావా చిల్డ్రన్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్

ఉద్ధభా చిల్డ్రన్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని  మిగ్ - 196, రోడ్ నెం - 1, కెహెచ్బి కాలనీ, కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4065555733/23155733. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


  హైదరాబాద్ ఉద్భావా చిల్డ్రన్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  మిగ్ - 196, రోడ్ నెం - 1, కెహెచ్‌బి కాలనీ, కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04065555733/23155733


---------------------------------


ప్రాగ్నా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ప్రగ్నా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 6 - 3 - 347/22 / బి / 1, ద్వారకాపురి కాలనీ, సాయి బాబా ఆలయం సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని పంజాగుట్ట వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4066827999/66666377/88/99. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


  హైదరాబాద్ ప్రాగ్నా హాస్పిటల్
  6 - 3 - 347/22 / బి / 1, ద్వారకాపురి కాలనీ, సాయి బాబా ఆలయం సమీపంలో, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500016
  040
  04066827999/66666377/88/99

---------------------------


ఓమ్ని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఓమ్ని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 11 - 9 - 46, ప్రైవేట్ మార్కెట్ కొట్టపేట, ఎక్స్ రోడ్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని డికుష్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-736-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఓమ్ని హాస్పిటల్
  # 11 - 9 - 46, ప్రైవేట్ మార్కెట్ ఎదురుగా కొట్టాపేట, ఎక్స్ రోడ్లు, డికుష్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
  040
  04067369999

-----------------------------------------

యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సోమజిగుడలోని రాజ్ భవన్ రోడ్ లో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-331-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

  హైదరాబాద్ యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  రాజ్ భవన్ రోడ్, సోమజిగుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500036
  040
  04023319999

-------------------------------------


అనుకృష్ణ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
అనుకృష్ణ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ # 10 - 191/2, వసంతపురి క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని మల్కాజ్గిరి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-705-2659. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ అనుకృష్ణ హాస్పిటల్స్
  # 10 - 191/2, వసంతపురి క్లై, మల్కాజ్‌గిరి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500047
  040
  04027052659

-----------------------------------------


మీనా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మీనా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 10 - 5 - 682, సాయి రంగా టవర్స్, తుకారామ్‌గేట్, నార్త్ లల్లగుడ, సికింద్రాబాద్ తుకారామ్‌గేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని సాయి రంగా టవర్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-773-0674. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మీనా హాస్పిటల్
  # 10 - 5 - 682, సాయి రంగా టవర్స్, తుకారామ్‌గేట్, నార్త్ లల్లగుడ, సికింద్రాబాద్ తుకారామ్‌గేట్, సాయి రంగా టవర్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500017
  040
  04027730674


-----------------------------------

ఫెర్నాండిజ్ హాస్పిటల్ - హైదరాబాదర్గుడ హైదరాబాద్
ఫెర్నాండిజ్ హాస్పిటల్ - హైదరాబాదర్గుడ హైదరాబాద్ హో వద్ద ఉంది. నెం. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-063-2300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఫెర్నాండిజ్ హాస్పిటల్ - హైదరాబాదర్గుడ
  హో. నం 3 - 6 - 282 ఓల్డ్ ఎంఎల్ క్వార్టర్స్ ఎదురుగా, హైదర్‌గుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04040632300

----------------------------------

ఫెర్నాండెజ్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బోగుల్కుంట) హైదరాబాద్
ఫెర్నాండెజ్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బోగుల్కుంట) హైదరాబాద్ 4 - 1 - 1230 వద్ద ఉంది, బోగుల్కుంట, వైవ్కా, అబిడ్స్, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-022-2300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఫెర్నాండెజ్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బోగుల్కుంట)
  4 - 1 - 1230, బోగుల్కుంట, వైవ్కా ఎదురుగా, అబిడ్స్, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500001
  040
  04040222300

-------------------------------


Svs చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఎస్వీఎస్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని మిగ్ - 243, రోడ్ నెంబర్ 4, కెహెచ్బి, కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-305-2448. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఎస్విఎస్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
  మిగ్ - 243, రోడ్ నం 4, కెహెచ్‌బి, కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04023052448

-----------------------------------

రాఘవ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
రాఘవ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 8 - 3 - 214/18 / ఎ, శ్రీనివాస కాలనీ, పశ్చిమ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-373-2617. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ రాఘవ ఆసుపత్రి
  8 - 3 - 214/18 / ఎ, శ్రీనివాస కాలనీ, పశ్చిమ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500038
  040
  04023732617

----------------------------

ఆసియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సోమజిగుడలోని హెచ్. నం 6 - 3 - 661 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023378888/23324255. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఆసియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ,
  హెచ్. నం 6 - 3 - 661, సోమజిగుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500082
  040
  04023378888/23324255

---------------------

శ్రీ రాయల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీ రాయల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 7 - 4 - 158/1 మాధవి నగర్ వద్ద 02 గుడా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బాలానగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023777772/73/75. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ శ్రీ రాయల్ హాస్పిటల్
  # 7 - 4 - 158/1 మాధవి నగర్ 02 గుడా, బాలానగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500011
  040
  04023777772/73/75

--------------------------

ఖానాపూర్ నేషనల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఖానాపూర్ నేషనల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 9 - 2 - 286 / ఎ / 8, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని లాంగర్ హౌస్ మెయిన్ రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-351-7782. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఖానాపూర్ నేషనల్ హాస్పిటల్
  9 - 2 - 286 / ఎ / 8, లాంగర్ హౌస్ మెయిన్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500008
  040
  04023517782

-----------------------------


వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - హిమాయత్‌నగర్ హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - హిమాయత్‌నగర్ హైదరాబాద్ 3, 6 - 611, హిమయత్ నగర్, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిమయత్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-340-0000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - హిమాయత్ నగర్
  నెం 3 - 6 - 611, హిమ్యాత్ నగర్, హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500029
  040
  04043400000

------------------------

శ్రేయాస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రేయాస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: 286 మరియు 289 వద్ద ఉంది, శ్రీనివాస నగర్ క్లై, డాక్టర్ ఎ. ఎస్. రావు నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఎసిల్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-712-8628. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ శ్రేయాస్ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెం: 286 మరియు 289, శ్రీనివాస నగర్ క్లై, డాక్టర్ ఎ. ఎస్. రావు నగర్, ఎసిల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500062
  040
  04027128628

------------------------------

భవ్యా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
భావ్య హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్లలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-508-9302. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ భవ్యా ఆసుపత్రి
  నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్లు, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500035
  040
  04065089302  


------------------------------------------------


సప్తగిరి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సప్తగిరి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 - 8, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని చైతన్య పూరి ఎక్స్ రోడ్ దిల్సుక్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-690-5566. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ సప్తగిరి హాస్పిటల్
  3 - 8, చైతన్య పూరి ఎక్స్ రోడ్ దిల్సుక్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500036
  040
  04066905566

---------------------------

ఈశ్వర్ లక్ష్మి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఈశ్వర్ లక్ష్మి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని గాంధీ నగర్ ప్లాట్ నెంబర్ 9 లో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027618442/55566665. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఈశ్వర్ లక్ష్మి హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెంబర్ 9, గాంధీ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500080
  040
  04027618442/55566665

--------------------------------

మంజువా సుధ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మంజువా సుధా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 4 - 20 / ఎ, వికాస్ నగర్, దిల్షుక్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో అడ్జ్ తో ఇ సేవా వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 40-240-6464. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మంజువా సుధా హాస్పిటల్
  4 - 20 / ఎ, వికాస్ నగర్, దిల్షుక్ నగర్, అడ్జ్ తో ఇ సేవా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500060
  040
  0402406464

-------------------------------

సాయి సంజీవిని హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
సాయి సంజీవిని హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4024053333/24039012to16. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ సాయి సంజీవిని హాస్పిటల్స్
  ప్లాట్ నెం: 7, నర్సింహపురి కాలనీ, సరూర్ నగర్, టిఎన్ఆర్ పోర్ట్ పక్కన, కోతాపేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500060
  040
  04024053333/24039012to16

---------------------------------------

శిల్పా నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
శిల్పా నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెంబర్ 12/13, 3 ఆర్డి ఫ్లోర్, మాధవ నగర్ కాలనీ పక్కన సాయి రంగా థియేటర్ పక్కన, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని మియాపూర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023040450/23048625. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ శిల్పా నర్సింగ్ హోమ్
  ప్లాట్ నెంబర్ 12/13, 3 ఆర్డి ఫ్లోర్, సాయి రంగా థియేటర్ పక్కన మాధవ నగర్ కాలనీ, మియాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
  040
  04023040450/23048625

-----------------------------

మెడిసిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
మెడిసిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ 5 - 9 - 22, సరోవర్ కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని సెక్రటేరియట్ రోడ్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-323-1111. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మెడిసిటీ హాస్పిటల్స్
  5 - 9 - 22, సరోవర్ కాంప్లెక్స్, సెక్రటేరియట్ రోడ్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500063
  040
  04023231111

--------------------------

నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ # H No 8 - 2 - 293/82 / L / 259 / C / B Mla కాలనీ పక్కన Rnr ఆడిటోరియం రోడ్ నం 12 హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-240-8039. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమి
టెడ్
  # హెచ్ నం 8 - 2 - 293/82 / ఎల్ / 259 / సి / బి ఎంఎల్ కాలనీ పక్కన ఆర్ఎన్ఆర్ ఆడిటోరియం రోడ్ నం 12 బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500034
  040
  04042408039

---------------------------

బ్రిస్ట్లెకోన్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
బ్రిస్టల్‌కోన్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ 3 - 4 - 136 / ఎ, స్ట్రీట్ నం 6, బర్కత్‌పురా చమన్ సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని పిఎఫ్ ఆఫీస్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-599-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ బ్రిస్ట్లెకోన్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  3 - 4 - 136 / ఎ, స్ట్రీట్ నం 6, బర్కత్‌పురా చమన్ దగ్గర, పిఎఫ్ ఆఫీస్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500027
  040
  04045999999

-----------------------

ఎస్. వి. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఎస్. వి. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హెచ్. నం - 6 - 156, స్లన్స్ కాలనీ, బాలపూర్ ఎక్స్‌రోడ్స్, ఆర్.ఆర్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 841-524-0157. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08415 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ ఎస్. వి. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  హెచ్. నం - 6 - 156, స్లన్స్ కాలనీ, బాలాపూర్ ఎక్స్‌రోడ్స్, ఆర్. ఆర్.
  08415
  08415240157

---------------

నిర్మలా ప్రసూతి మరియు ఆర్థోపెడిక్ జనరల్ హోస్ప్ హైదరాబాద్
నిర్మల ప్రసూతి మరియు ఆర్థోపెడిక్ జనరల్ హోస్ప్ హైదరాబాద్ # 2/3 Rt, పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని విజయ నగర్ కాలనీలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-334-5536. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ నిర్మలా ప్రసూతి మరియు ఆర్థోపెడిక్ జనరల్ హోస్ప్
  # 2/3 Rt, పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా, విజయ నగర్ కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500057
  040
  04023345536

-------------------------------

మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ లోని మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డి. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027763677/27761444. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - హైదరాబాద్
  D. నం 1 - 11 - 252/1 ఎ టు 1 డి, అల్లాదీన్ మాన్షన్, స్ట్రీట్ నం 3, బేగంపేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500016
  040
  04027763677/27761444

------------------------------------------

లలితా గాయత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
లలిత గాయత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్ నెంబర్ 222 మరియు 223 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-070-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ లలితా గాయత్రి హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెంబర్ 222 మరియు 223, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500049
  040
  04030709999

-------------------------------

సెంటర్ ఫర్ సైట్ హైదరాబాద్
సెంటర్ ఫర్ సైట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని అశోక కాపిటల్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 2 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-004-5500. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ సెంటర్ ఫర్ సైట్
  అశోక కాపిటల్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెం - 2, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500034
  040
  04040045500

-------------------

సందీప్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
సందీప్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ హిగ్ - 57, 9 వ దశ, మలేషియన్ టౌన్షిప్ సర్కిల్ సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కెహెచ్బి కాలనీలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-305-1178. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ సందీప్ నర్సింగ్ హోమ్
  హిగ్ - 57, 9 వ దశ, మలేషియన్ టౌన్షిప్ సర్కిల్ దగ్గర, కెహెచ్బి కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
  040
  04023051178

-------------------------------

డాక్టర్ పి. శివరెడ్డి ఐ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
డాక్టర్ పి. శివరెడ్డి ఐ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 - 5 - 886 వద్ద, హిమయత్ నగర్ ఓల్డ్ M. L. A కి సమీపంలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4040171727/40171737/8096665550. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


  హైదరాబాద్ డాక్టర్ పి. శివరెడ్డి ఐ హాస్పిటల్
  3 - 5 - 886, హిమయత్ నగర్ ఓల్డ్ ఎం. ఎల్., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500029
  040
  04040171727/40171737/8096665550

----------------------------

మేషం ప్రసూతి ఆసుపత్రి హైదరాబాద్
మేషం ప్రసూతి ఆసుపత్రి హైదరాబాద్ 10 - 2 - 524/531 పైన మీర్జా స్టీల్, ఆసిఫ్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ సమీపంలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-359-1912. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మేషం ప్రసూతి ఆసుపత్రి
  10 - 2 - 524/531 మిర్జా స్టీల్ పైన, ఆసిఫ్ నగర్, గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500028
  040
  04023591912
0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post