మెదక్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

మెదక్  హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలుశ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్
శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్ డి. నెం: - 18 - 22/1, సిద్దిపేట, తెలంగాణలోని మెదక్ లోని శివాజీ నగర్. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-722-5915. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08457 ను డయల్ చేయాలి.  మెదక్ శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్
  డి. నెం: - 18 - 22/1, సిద్దిపేట, శివాజీ నగర్, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502103
  08457
  08457225915

--------------------------------------------

శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్
శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని హెచ్. నం: 3 - 6 - 36, హట్కార్పేట, సదాశివపేట పోస్ట్ వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-525-2491. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08455 డయల్ చేయాలి.  మేడక్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్
  హెచ్. నం: 3 - 6 - 36, హాట్‌కార్పేట, సదాశివపేట పోస్ట్, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502291
  08455
  08455252491
------------------------

పానాసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ మెదక్
పనాసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్లో A. నం 25 - 35/12/1 వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-524-1777. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08455 డయల్ చేయాలి.  మెదక్ పనాసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్
  ఎ. నం 25 - 35/12/1, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502032
  08455
  08455241777

------------------------------
సాయి గణేష్ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మెదక్
సాయి గణేష్ మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని పటాంచెరు, ఎన్. హెచ్. 9, ఆప్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-528-5700. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08455 డయల్ చేయాలి.  మెదక్ సాయి గణేష్ మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్
  పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా, ఎన్. హెచ్. 9, పతంచెరు, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 502319
  08455
  08455285700

--------------------------------------

శ్రీనివాస ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ మెదక్
శ్రీనివాస ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ మెదక్ హెచ్. నెం: 18 - 23 / ఎ, శివాజినగర్, మేడిక్, తెలంగాణలోని సిద్దిపేట వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8457221351/96552639388. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 08457 డయల్ చేయాలి.  మెదక్ శ్రీనివాస ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్
  హెచ్. నెం: 18 - 23 / ఎ, శివాజినగర్, సిద్దిపేట, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502103
  08457
  08457221351/9652639388

మెదక్  హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలు


శ్రీ సాయి చంద్ర నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్
శ్రీ సాయి చంద్ర నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్ డి. నెం: - 3 - 9 - 86, తెలంగాణలోని మెదక్ లోని గోల్కొండ ప్రాంతం. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-222-2055. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08452 ను డయల్ చేయాలి.  మెదక్ శ్రీ సాయి చంద్ర నర్సింగ్ హోమ్
  D. నం: - 3 - 9 - 86, గోల్కొండ ప్రాంతం, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502110
  08452
  08452222055

-----------------------------
జి. ఆర్. హాస్పిటల్ మెదక్
జి. ఆర్. హాస్పిటల్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని వెల్‌కమ్ రోడ్‌లో ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-222-1297. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08452 ను డయల్ చేయాలి.  మెదక్ జి. ఆర్ హాస్పిటల్
  స్వాగతం రోడ్, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502110
  08452
  08452221297

-----------------------
శ్రీ బాలాజీ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మెదక్
శ్రీ బాలాజీ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని ఎన్హెచ్ - 9, కంది (వి), సంగారెడ్డి, మండలంలో ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8456277022/7893401401. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08456 డయల్ చేయాలి.  మెదక్ శ్రీ బాలాజీ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  ఎన్హెచ్ - 9, కంది (వి), సంగారెడ్డి, మండలం, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 502285
  08456
  08456277022/7893401401

-------------------------
సాయి కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మెదక్
సాయి కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని పతంచేరులోని జిఎంఆర్ కాంప్లెక్స్, మార్కెట్ రోడ్ వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-524-0166. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08455 డయల్ చేయాలి.  మెదక్ సాయి కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  జిఎంఆర్ కాంప్లెక్స్, మార్కెట్ రోడ్, పతంచెరు, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502139
  08455
  08455240166

---------
రోహిణి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్
రోహిణి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ మెదక్ తెలంగాణలోని మెదక్ లోని సిద్దిపేటలోని శివాజీ నగర్ వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 845-722-2702. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08457 ను డయల్ చేయాలి.  మెదక్ రోహిణి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్
  శివాజీ నగర్, సిద్దిపేట, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502103
  08457
  08457222702

-------------------------------
నవ్య చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ మెదక్
నవ్య చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ మెదక్ డి. నం - 1 - 9 - 3 - 1 - 1, తెలంగాణలోని మెదక్ లోని హససంపుర వద్ద ఉంది. మెదక్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 854-222-1051. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మెదక్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08542 ను డయల్ చేయాలి.  మెదక్ నవ్య చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
  డి. నం - 1 - 9 - 3 - 1 - 1, హససంపుర, మెదక్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502110
  08542
  08542221051

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post