జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు


గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కొత్లాపూర్

జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు


SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అంబరిపేట 2024018

2 భూషణ్‌రావు పేట 2024003

3 బొమ్మెన 2024008

4 చింతకుంట 2024011

5 దులూరు 2024009

6 దుంపేట 2024010

7 గంభీర్పూర్ 2024013

8 ఇప్పపల్లె 2024015

9 కలికోట 2024017

10 కత్లాపూర్ 2024004

11 నాగమల్లప్ప కుంట 2024005 2024005

12 ఊట్‌పల్లె 2024002

13 పెగ్గర్లా 2024001

14 పోసానిపేట 2024012

15 పోతారం 2024016

16 సిర్కొండ 2024006

17 తక్కళ్లపల్లె 2024007

18 తండ్రియల్ 2024014

19 తృతీయ 2024019
 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post