యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 


 

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన యాదగిరిగుట్ట మండలం: యాదగిరిగుట్ట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. యాదగిరిగుట్ట మండలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 20 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. అవి:


బహుపేట, చిన్నకందుకూరు, చొల్లేర్, దాతర్‌పల్లి, గోవేరాయిపల్లి, జంగంపల్లి, కాచారం, మహబూబ్‌పేట్, మల్లాపూర్, మాసాయిపేట్, మోటకొండూర్, పెద్దకందుకూరు, రాళ్లజంగోన్, రామాజీపేట్, సాదువల్లి, సైదాపూర్, యార్తీపల్లి, తాళ్లగూడూరు, తాళ్లగూడూరు


యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలుయాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితాబహుపేట

చిన్నకందుకూరు

కాలర్

దాతర్లపల్లి

గోవరాయిపల్లి

జంగంపల్లి

కాచారం

మహబూబ్ పేట

మల్లాపూర్

మాసాయిపేట

మోటకొండూరు

పెద్దకందుకూరు

రాళ్లజంగోన్

రామాజీపేట

సదువల్లి

సైదాపూర్

తాళ్లగూడెం

వర్తూరు

వంగపల్లి

యాదగిరిగుట్ట
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు 


యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post