జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఘాటు మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఘాటు మండలం గ్రామాల జాబితా 


జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఘాటు మండలం గ్రామాల జాబితాతుమ్మలచెరువు

  ఆలూర్

  రాయపురం

  పెంచికపాడు

  ఆరగిద్ద

  తప్పెట్లోమొర్సు

  గార్లకందొడ్డి

  ఘాటు

  ఎల్లందొడ్డి

  మాచర్ల

  ముస్లింపల్లె

  బల్గేరా

  చమన్‌ఖండొడ్డి

  మల్లంపల్లె

  ఇందువాసి

  బోయలగూడెం

  చగడోనా

  మిట్టదొడ్డి


గద్వాల్ జిల్లాలోని మండలాలు


రాజోలి*
వడ్డేపల్లి
  కాలూరు తిమ్మందొడ్డి*     
ఘాటు
ధరూర్
ఉండవెల్లి
మానోపాడ్
ఐజా
అలంపూర్
 మల్దకల్ 
ఇటిక్యల్ 
గద్వాల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post