తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం


 సోన్‌పేట్ పిట్లం

1 పిట్లం

2 కోరంపల్లె

3 పరేడ్పల్లె

4 బండపల్లె

5 మద్దెలచెర్వు

6 బొల్లకపల్లె

7 చిన్న గౌరారం

8 పెద్ద రాంపూర్

9 కుర్తి

10 సిద్దాపూర్

11 చిల్లంగి

12 అల్లాపూర్

13 బర్నాపూర్

14 ధర్మారం

15 చిన్న కొడప్‌గల్

16 కిష్టాపూర్

17 బ్రాహ్మణపల్లె

18 పెద్ద అన్నారం

19 పోత్రెడ్డిపల్లె

20 హస్నాపూర్

21 కరేగావ్

22 గోడమ్‌గావ్

23 ఖంబాపూర్

24 మర్దండ

25 తిమ్మానగర్

26 పిట్లం

27 నాగంపల్లె

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post