జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మానోపాడ్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మానోపాడ్ మండలం గ్రామాల జాబితా 


జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మానోపాడ్ మండలం గ్రామాల జాబితా


మానోపాడ్

పెద్దముద్యాల పాడు

  నారాయణపూర్

  చందాపూర్

  బోరవెల్లె

  మంగంపేట

  పల్లెపాడు

  చందూర్

  జల్లాపూర్

  రాయమాకులకుంట

  మానోపాడ్

  అమరవాయి

  మద్దూరు

  కల్కుంట్ల

  గోకులపాడు

  చిన్నిపాడు

  పోసల్పాడు

  పెద్దపోతులపాడు

  చిన్నపోతులపాడు

  కొర్విపాడు

  బురిడిపాడు


గద్వాల్ జిల్లాలోని మండలాలు


రాజోలి*
వడ్డేపల్లి
  కాలూరు తిమ్మందొడ్డి*     
ఘాటు
ధరూర్
ఉండవెల్లి
మానోపాడ్
ఐజా
అలంపూర్
 మల్దకల్ 
ఇటిక్యల్ 
గద్వాల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post