జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా రాజోలి మండలం గ్రామాల జాబితా


 

రాజోలి

ప్యాచర్ల

  మండొడ్డి

  నస్నూర్

  పెద్దధన్వాడ

  చిన్నధన్వాడ

  తుమ్మెల్ల

  పెద్ద తాండ్రపాడు

  ముండ్లదిన్నె

  పడమటిగార్లపాడు

  రాజోలి

  తూర్పుగార్లపాడు


గద్వాల్ జిల్లాలోని మండలాలు


రాజోలి*
వడ్డేపల్లి
  కాలూరు తిమ్మందొడ్డి*     
ఘాటు
ధరూర్
ఉండవెల్లి
మానోపాడ్
ఐజా
అలంపూర్
 మల్దకల్ 
ఇటిక్యల్ 
గద్వాల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post