తెలుగు పొడుపు కథలు

తెలుగు పొడుపు కథలు


మొగ్గ కాని మొగ్గ, ఏమి మొగ్గ?   సమాధానం :  లవంగ మొగ్గ

ముళ్ల కంచెలో మిఠాయి పొట్లం?   సమాధానం :  తేనె పట్టు

రసం కాని రసం, ఏమి రసం?  సమాధానం :  నీరసం

చిన్న పాపకు చాలా చీరలు. ఏమిటది?  సమాధానం :   ఉల్లిపాయ

జాన కాని జాన, ఏమి జాన?  సమాధానం :  ఖజాన

తెలిసేలా పూస్తుంది, తెలియకుండా కాస్తుంది? సమాధానం :  వేరుశెనగ కాయ

లాగి విడిస్తేనే బ్రతుకు? సమాధానం : ఊపిరి

పువ్వులో అందరికీ పనికి వొచ్చే పువ్వు? సమాధానం : పత్తి పువ్వు

పెద్ద ఇంటిలో పొట్టివాన్ని నిలబెడితే నిండా నేనే? సమాధానం : దీపం

పొద్దుటూరి చెట్లలో పొదిలింది చెళవాయి, చూసే వారే కాని పట్టే వారు లేరు? సమాధానం :సూర్యుడు

మూత తెరిస్తే, ముత్యాల పేరు? సమాధానం : దంతాలు

మేకల్ని తోలేసి తడకలకి పాలు పిండుతారు? సమాధానం :తేనె పట్టు


రెక్కలు లేని పిట్ట గూటికి సరిగా చేరింది?  సమాధానం : ఉత్తరం

కొక లేదు, సీత కాదు! రామ చిలుక కానేకాదు!! అదేమిటి?  సమాధానం : సీతాకోక చిలుక

రాజు నల్లన, ప్రధాని పచ్చన, పాలు పుల్లన?  సమాధానం : తాటి చెట్టు

మొదట చప్పన, నడుమ పుల్లన, కొస కమ్మన? సమాధానం : పాలు, పెరుగు, నెయ్యి

మోదం కాని మోదం? సమాధానం :  ఆమోదం

రాజాధి రాజులు కూడా ఒకరిముందు తల వంచుకుంటారు? సమాధానం : మంగలి

రెండు కొడతాయి, ఒకటి పెడుతుంది?  సమాధానం : ఎండ, వాన, చలి

రాళ్ల అడుగున విల్లు, విల్లు కోనలో ముళ్ళు? సమాధానం : తేలు

అందమైన గిన్నెలో ఎర్రని పిట్ట తోకతో నీళ్లు త్రాగుతుంది. సమాధానం :దీపం వత్తి

కడుపు నిండా రాగాలు, వంటి నిండా గాయాలు? సమాధానం : మురళి

ఇష్టంగా తెచ్చుకుంటారు, చంపి ఏడుస్తారు?  సమాధానం :ఉల్లి

సముద్రంలో పుట్టిపెరిగి ఊరిలో అరుస్తుంది, ఏమిటది? సమాధానం :శంఖం


చెట్టుకు కాయని కాయ కరకరలాడే కాయ? సమాధానం : కజ్జికాయ

వాలం ఉంది కాని కోతిని కాదు, నామముంటుంది కాని పూజారిని కాదు? సమాధానం : ఉడత

రాణాలనే మించిన రణం, ఏమి రణం? సమాధానం :మరణం

రంగం కాని రంగం, ఏమి రంగం? సమాధానం : వీరంగం

మత్తు కాని మత్తు, ఏమి మత్తు? సమాధానం :గమ్మత్తు

అందరినీ పైకి తీసుకుకెళ్తుంది, కాని తాను మాత్రం పైకి వెళ్ళదు? సమాధానం :నిచ్చెన

ముడ్డి పిసికి, మూతి నాకుతారు? సమాధానం : మామిడి పండు

టూరు కాని టూరు, ఏమి టూరు?  సమాధానం :గుంటూరు

డ్రస్ కాని డ్రస్, ఏమి డ్రస్? సమాధానం :అడ్రెస్

జాబు కాని జాబు, ఏమి జాబు?  సమాధానం :పంజాబు

టిక్కు టిక్కుల బండి, టిక్కులాడి బండి, అందరూ వాడే బండి, బ్రేకులు లేని బండి?సమాధానం :గడియారం

తొడిమె లేని పండు! చాలా కాలం ఉండు!!?సమాధానం :విభూతి

తోక లేని పిట్ట 90 ఆమడలు పోతుంది?సమాధానం :పోస్ట్ కార్డు

జారు కాని జారు, ఏమి జారు? సమాధానం : బజారు

తిరిగే దీపము, గాలి-వానకు ఆగని దీపము, చమురులేని దీపము, పిట్టల దీపము?సమాధానం :మిణుగురు పురుగు

తాళము కాని తాళము, ఏమి తాళము?సమాధానం :ఆది తాళము

తమ్ముడు కుంటుతూ కుంటుతూ మైలు నడిచేసరికి అన్న పరుగెత్తుతూ పన్నెండు మైళ్ళు నడుస్తాడు?సమాధానం : గడియారం ముళ్ళు

తాళి గాని తాళి, ఏమి తాళి?సమాధానం :ఎగతాళి

తెలిసి కుడుతుంది, తెలియక చస్తుంది?సమాధానం :చీమ, దోమ

ఎర్రని ముక్కు, తెల్లని వొళ్ళు, పొడుగ్గా పుట్టి పొట్టిగా పెరుగుతుంది?సమాధానం :క్రొవ్వొత్తి

దానము కాని దానము, ఏమి దానము?సమాధానం :మైదానము

తోలు నలుపు! తింటే పులుపు!! ఏమిటది?సమాధానం :చింతపండు

ధనము కాని ధనము, ఏమి ధనము?సమాధానం :ఇంధనము

చెప్పిందే చెప్పినా చిన్న పాప కాదు, ఎక్కడి పండ్లను తిన్నా దొంగ కాదు?సమాధానం :రామ చిలుక

నాలుగు కాళ్ళున్నాయి కాని జంతువుని కాను, శరీరమంతా రంధ్రాలున్నాయి కాని వలను కాను?

సమాధానం :మంచము

పాలు కాని పాలు, ఏమి పాలు?సమాధానం : లోపాలు

నీరు తగిలితే గుప్పెడవుతుంది, ఎండ తగిలితే గంపెడవుతుంది?సమాధానం :దూది

పురము కాని పురము, ఏమి పురము?సమాధానం :గోపురము

నీతో దెబ్బలు తిన్నాను, నిలువునా ఎండిపోయాను, నిప్పుల గుండము తొక్కాను, గుప్పెడు బూడిదనయ్యాను?సమాధానం :పిడక

ఎక్కడికెళితే అక్కడికొస్తాను కాని చెప్పును కాదు, అందరికి కనిపిస్తాను కాని అద్దమును కాదు?సమాధానం :నీడ

నన్ను కొడితే ఊరుకోను, గట్టిగా అరుస్తాను, దేవుడిని పిలుస్తాను?సమాధానం :గుడి గంట

నారి కాని నారి, ఏమి నారి?సమాధానం :పిసినారి

నిప్పు నన్ను కాల్చలేదు, నీరు నన్ను తడపలేదు, సూర్యుడితో వొస్తాను, సూర్యుడితో పోతాను?సమాధానం :నీడ

పేడ కాని పేడ, ఏమి పేడ?సమాధానం :దూద్ పేడ

నాది నాకు కనపడదు, నీది నీకు కనపడదు, ఏమిటది?సమాధానం :వీపు

సందు కాని సందు, ఏమి సందు?సమాధానం :పసందు

నీటి మీద తేలుతుంది కాని పడవ కాదు, చెప్పకుండా పోతుంది కాని జీవి కాదు, మెరుస్తుంది కాని మెరుపు కాదు?సమాధానం :నీటి బుడగ

నడుస్తూ నడుస్తూ ఆగిపోతుంది, పీక మీదకు కత్తిని తెస్తే కాని మళ్ళీ నడవదు?సమాధానం :పెన్సిల్

పండ్లున్నా నోరు లేనిది, ఏమిటది?సమాధానం :రంపం

రాయి కాని రాయి, ఏమి రాయి?సమాధానం :పావురాయి

ప్రాణం లేని చిన్న పాప అరిచి అరిచి పిలుస్తుంది, ఎత్తుకుంటే చెవిలో గుసగుసలు చెపుతుంది?

సమాధానం :టెలిఫోన్

పైన చుస్తే పండు, తెరిచి చూస్తే బొచ్చు, ఏమిటది?సమాధానం :పత్తికాయ

పుట్టినపుడు ఉండవు, పోయే టప్పుడు ఉండవు, ఏమిటవి?సమాధానం :బట్టలు

పుట్టినపుడు లేకుండా తరువాత వచ్చి ఆ తరువాత పోయేవి?సమాధానం :దంతములు

చక్కగా పెట్టడానికి వీలవుతుంది, తీయటానికి పోతే చెరిగి పోతుంది?సమాధానం :ముగ్గు

సాయి కాని సాయి, ఏమి సాయి?సమాధానం :కసాయి

మంచి సువాసన ఉన్నా, పూజకు పనికి రానిది, ఏమిటది?సమాధానం :మొగిలి పువ్వు

పేరు కాని పేరు, ఏమి పేరు?సమాధానం :కాసుల పేరు

కళ్ళు లేకపోయినా ఏడుస్తుంది, కాళ్ళు లేకపోయినా నడుస్తుంది?సమాధానం :మేఘం

తల నుండి పొగ చిమ్ముతుంది కానీ భూతం కాదు, గొంతులో నిప్పులు దాచుకుంటుంది కానీ రాకాసి కాదు, పాకుతుంది కానీ పాము కాదు?సమాధానం :రైలు

తెలియకుండా పూవు పూస్తుంది, తెలిసి కాయ కాస్తుంది?సమాధానం :అత్తి చెట్టు

జానెడు ఇంటిలో, మూరెడు బెత్తం?సమాధానం :కుండ, గరిట

గడ్డి తినదు, కుడితి తాగదు, కానీ పాలు మాత్రం ఇస్తుంది?సమాధానం :తాటి చెట్టు

కొప్పు ఉన్నా జుట్టు లేదు, కళ్ళు ఉన్నా చూడలేదు?సమాధానం :టెంకాయ

ఐదుగురిలో బుడ్డోడు! పెళ్ళికి మాత్రం పెద్దోడు!!?సమాధానం :చిటికెన వ్రేలు

ఒక ముండ ఎన్ని కోకోలైన విప్పుతుంది?సమాధానం :ఉల్లిపాయ

గారు కాని గారు, ఏమిగారు?సమాధానం :కంగారు

అది లేకపోతే ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు?సమాధానం :ఆకలి

అందరూ నన్ను పట్టుకుంటారు కాని నేనే ఎవరిని పట్టుకొను, అందరూ నాతో మాట్లాడతారు కాని నేనే ఎవరితో మాట్లాడను?సమాధానం :టెలిఫోన్

గీత కాని గీత, ఏమి గీత?సమాధానం :భగవద్గీత

గోళము కాని గోళము, ఏమి గోళము?సమాధానం :గందర గోళము

అన్నం పెడితే ఎగురదు, పెట్టకపోతే ఎగురుతుంది?సమాధానం :విస్తరాకు

అడవిలో చిన్న గని, గనికి చాలా గదులు, గదికొక్క సిపాయి, సిపాయికొక్క తుపాకి?సమాధానం :తేనే పట్టు

అన్నదమ్ములు ముగ్గురు, తిరిగితే ముగ్గురూ తిరుగుతారు, మానితే ముగ్గురూ మానుతారు?సమాధానం :ఫ్యాన్

అబ్బాయి గారి దొడ్లో పెద్ద పండు పడితే, పరుగెత్తలేక పది మంది చచ్చారు.సమాధానం :పిడుగు

ఆడవారికి ఉండనిది, మగవారికి ఉండేది?సమాధానం :మీసము

ఆడదానికి పుట్టినింట ఒకటి, మెట్టినింట ఒకటి?సమాధానం :ఇంటి పేరు

ఆడవారు తక్కువగా మాట్లాడే నెల?సమాధానం :ఫిబ్రవరి

ఇల్లంతా తిరిగి మూలకు కూర్చుంటుంది?సమాధానం :చీపురు

ఇళ్ళు లేని పట్నాలు, నీళ్లు లేని సముద్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి?సమాధానం :మ్యాపులో

ఇంటిలో ఉంటే ప్రమోదము, ఒంటిలో ఉంటే ప్రమాదము?సమాధానం :పంచదార

ఇక్కడ వత్తు! అక్కడ వెలుగు!!?సమాధానం :స్విచ్, బల్బ్

అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ఒకరంటే మరొకరికి పడదు, ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. వారి మధ్యకు ఎవరైనా వొస్తే పచ్చడి పచ్చడే?సమాధానం :ఇసుర్రాయి

ఇద్దరు అక్క చెల్లెల్లు, ప్రపంచం మొత్తం తిరిగి చూసినా, ఒకరినొకరు చూసుకోరు?సమాధానం :కళ్ళు

ఇల్లు మొత్తం వెలుగు, బల్ల కింద చీకటి?సమాధానం :దీపం

ఇవ్వకుండా తీసుకో లేనిది! తీసుకోకుండా ఇవ్వ లేనిది!!?సమాధానం :ముద్దు

అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ఒకరు ఎంత దూరం పోతే రెండవ వారు అంతే దూరం పోతారు?సమాధానం :కాళ్ళు

ఈగ ముసరని పండు! ఇంటిలో నుండు!!? సమాధానం:నిప్పు

ఈత చెట్టుకు ఇద్దరు బిడ్డలు? సమాధానం :కల్లు కుండలు

ఊరంతా కదిలిన, ఊరగాయ కుండ కదలదు? సమాధానం : బావి

ఉరికంత ఒక్కటే దుప్పటి? సమాధానం : ఆకాశము

ఎర్రనిచెట్టు! నీళ్లు పోస్తే చస్తుంది!!? సమాధానం :అగ్ని

మాములు వేళలో మర్యాదగా ఉంటుంది, ఎండకు వానకు నెత్తినెక్కుతుంది? సమాధానం : గొడుగు

ఎర్రగా ఉంటాను కాని నేనెవరితో సరసాలాడను, నన్ను ముట్టుకుంటే ఊరుకోను. సమాధానం :నిప్పు

ఎగిరే పిట్ట, రెక్కలు లేని పిట్ట! ఆటలాడుకునే పిట్ట, పిల్లల పిట్ట!!? సమాధానం :గాలి పటము

ఎనమిది ఎముకలు! తట్టెడు ప్రేగులు!!? సమాధానం :మంచము

ఎముకలు లేని జీవము, ఏటికి పోయింది?  సమాధానం :జలగ

ఏది పెడితే అరిగి పోతుంది?, ఏది పెడితే కలకాలం ఉంటుంది? సమాధానం :అన్నము, వాత

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post