చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ Lyrics – Raj Hasan, Anup, Sravani

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ Lyrics – Raj Hasan, Anup, Sravani

Singer Raj Hasan, Anup, Sravani
Composer Anup Rubens,Aravindh – Shankar
Music Anup Rubens,Aravindh – Shankar
Song Writer Krishna Chaitanya

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ

 

 చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ

హూ తెరెబిన్ జానా కుచ్చు బి నహీ మై

ఇష్క్ మీ మై దీవానా

ఆయిలెబా ఆయిలెబా

ఆయిలే ఆయిలే ఆయిలే ఆయిలెబా

నాన్ననన ఆయిలెబా

నాన్ననన ఆయిలెబా

నాన్ననన ననన తందనాతనన

ననన తందనాతనన

ఓఓఓ అదిరే అదిరే నీ నల్లని కాటుక కళ్ళదిరే

అదిరే అదిరే నా మనసే ఎదురే చూసే చిన్నదానా నీకోసం

ఓ చిన్నదానా నీకోసం

చిన్నదాన నీకోసం

ఓ చిన్నదాన నీకోసం

నచ్చావే నచ్చావే అంటోంది మనసే నిమిషం

ఏదైనా ఏమైనా వేచున్న నేను చిన్నవాడా నీకోసం

చిన్నవాడా నీకోసం

మాటలన్నీ నీకోసం మౌనం అంత నీకోసం

Read More  రా రా రక్కమ్మ రా రా రక్కమ్మ టాలీవుడ్ తెలుగు సాంగ్ లిరిక్స్

ఓఓఓ కువని కోయిల ఉండదే రాయిలా కొత్త పాట పాడుతోందిలా

తీయని హాయిలో తేలని గాలిలో పెళ్లిదాకా పరిచయం ఇలా

హేయ్ ఎటువై పెళ్లినా నే నిన్నే చేరేనా

మెలిపెడుతూ ఇలా ముడిపడిపోనా

ఓ జాజి కొమ్మే నా చెలి జావళిలే పాడేనురో

ప్రేమ అంటే అంతేరో అన్ని వింతేరో

వీకువంత నీకోసం

వెన్నెలంతా నీకోసం

ఉస్సులన్నీ నీకోసం

ఉఉపిరుంది నీకోసం

ఓఓఓ ప్రేమ పుస్తకాలలో లేనే లేని పోలిక రాయటం కాదు తేలిక

మాటలే రావుగ మౌనమే హాయిగా భావమైతే బోలెడుందిగా

నీ నవ్వే సూటిగా తెలిపిందే రాయికా

చాల్లే తికమక అల్లుకు పోవే

హూ గాలిలోనే రాసిన మన ప్రేమ ఐతే చెదరదులే

అలల అడుగున మునిగిన తీరం చేరునులే

కాదల్ ఐన నీకోసం నీకోసం

ప్రేమ ఐన నీకోసం నీకోసం

లవ్ యు ఐన నీకోసం నీకోసం

ఇష్క్ ఐన నీకోసం నీకోసం

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ

Chinnadana Neekosam Song Lyrics Ishq Movie

Hoo Terebin Jana Kuchchu Bi Nahi Mai

Ishq Me My Deewana

Read More  ఈశ్వరేచా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో శివరాత్రి ట్రెండింగ్ సాంగ్

Oileba Oileba

Ailee Ailee Ailee Aileba

My father is Aileba

My father is Aileba

Nannanana Nanana Tandanatananana

Nanana Tandanatanana

Oooo that’s right that’s your black biting eyes

That’s it, that’s the little thing that I see in front of my mind for you

A little one for you

Small gift for you

A small gift for you

Like it or not, the mind says for a minute

I am waiting for you, little one

For you little one

All words are for you and silence is for you

Ooo kuwani koila undade rayila is singing a new song

This is the introduction to marriage in the air that is not lifted comfortably

Hey where are you going to get married?

Twisting and knotting like this

Read More  సిరి సిరి మువ్వల్లోన సాంగ్ లిరిక్స్ రంగ రంగ వైభవంగా మూవీ తెలుగు

O Jaji komme na Cheli Javalile sing

Love is all strange

All the best for you

All the moon is for you

All the tears are for you

It’s up for you

It is not easy to write a comparison that does not exist in love books

There is a lot of comfort in silence without words

Raika said that your smile was straightforward

Challe Tikamaka will go to the groom

But our love, written in the air, will not dissipate

Reaching the submerged shore beneath the waves

Not for you, for you

Love is for you, for you

Love you for you

Love is for you

 

 

చిన్నదానా నీకోసం సాంగ్ లిరిక్స్ ఇష్క్ మూవీ Watch Video

Originally posted 2022-10-13 21:29:16.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment