జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఇటిక్యల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఇటిక్యల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఇటిక్యల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 

 

గోపాల్దిన్నె

మొగిలిరావల్చెరువు

కొండైర్

తిమ్మాపూర్

సస్నూల్

పుటందొడ్డి

మునగాల

ఇటిక్యల్

పెద్దదిన్నె

ఉదండాపూర్

సటర్లా

వావిలాల

షాబాద్

చాగాపూర్

వేముల

బట్లదిన్నె

వల్లూర్

ధర్మవరం

బొచ్చువీరాపూర్

కరపాకుల

రాజశ్రీగార్లపాడు

 

Read More  జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఐజా మండలం గ్రామాల జాబితా
Sharing Is Caring:

Leave a Comment