నవగ్రహాల అనుకూలత కోసం చేసే పూజలు

నవగ్రహాల అనుకూలత కోసం చేసే పూజలు

నవగ్రహాలను భక్తి మార్గంలో పయనించే పత్రీ ఒక్కరూ ప్రగాఢంగా జ్యోతిష్యంను విశ్వసిస్తారు. అయితే ప్రతీ ఒక్కరికి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆయా గ్రహాల అనుకూలత లేకపోవడం అనేది తప్పనిసరిగా కూడా జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో వారు కొన్నిరకాల శాంతులను చేసుకుంటే తప్పక వాటి యొక్క ప్రభావం కొంతమేర లేదా చాలా వరకు తగ్గి కష్టాలు  కూడా  గట్టెకవచ్చును .

సూర్యగ్రహ అనుగ్రహము కోసం పనులు

సూర్యగ్రహ అనుగ్రహము కోసం రథసప్తమి నాడు ఆయా ప్రాంతీయ ఆచారాల ప్రకారం పూజలు చేయడం మరియు  సూర్య చంద్ర వ్రతము కూడా  చేయాలి. వీటితోపాటు నవగ్రహదేవాలయంలో సూర్యుడికి గోధుమలను నైవేద్యంగా పెట్టి, ప్రదక్షణలు చేయాలి.  ఆదివారంనాడు సూర్యారాధన మరియు  జిల్లేడుతో పూజలుచేస్తే   మంచి ఫలితాలనిస్తుంది.

చంద్రగ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

చంద్రగ్రహ అనుగ్రహము కోసం అమావాస్య సోమతి వ్రతం, కృష్ణాష్టమి వ్రతం, సోమవార వ్రతం మరియు  శివుడికి సోమవారం పూజ చేయడం చేస్తారు . ప్రతీ పౌర్ణమికి, శుక్రవారం తెల్లని పూలతో అమ్మవారి పూజ చేయడం చాల  మంచిది. అదేవిధంగా తెల్లని పూలుతో చంద్రగ్రహప్రదక్షణలు కూడా  చేయాలి.

కుజుగ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

కుజుగ్రహ అనుగ్రహము కోసం  నాగుల చవితి, నాగ పంచమి మరియు  అంగారక చవితి, కాత్యాయనీ వ్రతము, కుజగౌరీ వ్రతము చేస్తారు. కుజగ్రహానికి  ఎర్రని పూలతో  పూజలు చేస్తారు.  కందులు  నైవేద్యంగా  సమర్పించి అంగారక అనుగ్రహం పొందుతారు .

బుధగ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు .

బుధ గ్రహ అనుగ్రహము కోసం శ్రీ అనంత పద్మనాభ వ్రతము మరియు శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, తులసీ వ్రతము చేస్తారు .  పెసర్లను నైవేద్యంగా సమర్పించి బుధగ్రహ ప్రదక్షణలు చేయడం మంచి ఫలితాలను  కూడా ఇస్తుంది.

నవగ్రహాల అనుకూలత కోసం చేసే పూజలు

 

గురు గ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

గురుగ్రహ అనుగ్రహము కోసం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంపారాయణం, హయగ్రీవ స్తోత్రపారాయణం మరియు  గురుస్తోత్రం పారాయణం చేస్తారు. గురు గ్రహనికి  పసుపు పూలతో ప్రదక్షణలు చేయాలి. సాయిబాబా దేవాలయ ధునిలో కొబ్బరికాయ సమర్పించి ప్రదక్షణలు చేయడం, శ్రీ సత్యసాయి వ్రతము, శ్రీ సత్యదత్త వ్రతము మరియు  త్రినాథ వ్రతాలను కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది.

శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహము కోసం దుర్గాదేవి ఆరాధన చేయాలి . శుక్ర గ్రహనికి   తెల్లనిపూలతో ఆరాధన చేసి , బియ్యంతో చేసిన పాయసం నైవేద్యం  కూడా పెట్టడం చేయాలి. వీటితోపాటు వరలక్ష్మీ వ్రతం, వైభవలక్ష్మీ వ్రతం మరియు  శ్రీలక్ష్మి కుబేర వ్రతం, సంతోషిమాత, అనఘాదేవి వ్రతాలను కూడా  చేయాలి.

నవగ్రహాల అనుకూలత కోసం చేసే పూజలు

 

శని గ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

శనిగ్రహ అనుగ్రహము కోసం   శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన, హనుమాన్‌ ఆరాధన మరియు  చాలీసా పారాయణం, శివాభిషేకం, రుద్రపారాయణం, హనుమద్వ్రతము, శివరాత్రి, శనైశ్చర వ్రతము, దశరథ శనిస్తోత్ర పారాయణం చేయాలి .  శనికి తైలాభిషేకం చేయాలి.  ఉప్పు, నువ్వులు, నల్లని పూలు, నల్లని వస్త్రం, నువ్వుల నూనె, నిమ్మకాయల తో  కూడా అభిషేకం చేయాలి. వీటితోపాటు ప్రతీ శనివారం శనిదేవుని  కి ప్రదక్షణలు చేయాలి.

రాహుగ్రహా అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

 రాహుగ్రహ అనుగ్రహము కోసం శ్రీ దుర్గాదేవి ఆరాధన, స్తోత్రం పారాయణం మరియు  లలితాదేవి ఆరాధన, శ్రీదేవి నవరాత్రులలో పూజలు, సావిత్రీ షోడశగౌరీ వ్రతం కూడా చేయాలి. చండీదీపారాధనతోపాటు శ్రీకాళహస్తీలో రాహుకేతు పూజలు కూడా  చేయాలి.

కేతుగ్రహ అనుగ్రహమునకు కోసం పనులు

కేతుగ్రహ అనుగ్రహము కోసం  చిత్రగుప్త పూజ, రంగురంగు పూలతో ప్రదక్షణలు, వినాయక పూజ, సంకష్టహర చతుర్థి, అమ్మవారి పూజ మంచి ఫలితాలు కూడా  వస్తాయి.ఇవేకాకుండా ఆయా ప్రాంతాలలో ఉన్న నవగ్రహదేవాలయాల సందర్శన, శివాలయాలు, విష్ణు ఆలయాలు మరియు  హనుమాన్‌, అమ్మవారి దేవాలయంలో  కూడా ప్రత్యేక పూజలు చేయాలి. వీటితోపాటు శ్రీఘ్రంగా అనుకూల ఫలితాల కోసం పేదలకు సహాయం, దానధర్మాలు, ధర్మం తప్పకుండా జీవనం సాగిస్తే అతి త్వరగా నవగ్రహ దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చును .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top