జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా 

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా

 

 

 

వడ్డేపల్లె

తనగల

కొంకలా

జులకల్

రామాపురం

కోయిల్దిన్నె

పైపాడు

జిల్లెడుదిన్నె

వడ్డేపల్లె

బుడమర్సు

 

Read More  జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఉండవెల్లి మండలం గ్రామాల జాబితా
Sharing Is Caring:

Leave a Comment