తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

వెంకటాపూర్ ఎల్లారెడ్డి

1 యల్లారెడ్డి

2 హేమగిరి

3 వెల్లుట్ల

4 అడ్విలింగల్

5 జాన్కంపల్లె (ఖుర్ద్)

6 కొట్టాల్

7 లక్ష్మాపూర్

8 హాజీపూర్

9 లింగారెడ్డిపేట

10 తిమ్మారెడ్డి

11 అన్నాసాగర్

12 మఠంపల్లె

13 సోమవారపేట

14 మౌలానాఖేడ్

15 గండిమాసానిపేట

16 తిమ్మాపూర్

17 మీసాన్‌పల్లె

18 దేవనపల్లె

19 వెంకటాపూర్ (అగ్రహారం)

20 మల్లాయిపల్లె

21 సఫ్దర్‌పూర్

22 దావల్ మల్కపల్లె

23 రేపల్లెవాడ

24 రుద్రారం

25 మఠం

26 జంగమాయిపల్లె

27 బ్రాహ్మణపల్లె

28 మాచాపూర్

29 భిక్నూర్

30 శివాపూర్

31 యల్లారెడ్డి (CT)