యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లిలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 21 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. వారు :

భీమన్‌పల్లి, దంతూర్, దేశ్‌ముఖి, ధోతిగూడెం, గౌస్ తండా, ఇంద్రియాల, జగత్‌పల్లి, జలాల్‌పూర్, జిబ్లక్‌పల్లి, జూలూరు, కనుముకుల, కాపరాయిపల్లి, మెహర్‌నగర్, ముక్తాపూర్, పెద్దగూడెంపల్లి, పెద్దగూడెంపల్లి, పెద్దగూడెంపల్లి, పెద్దగూడెంపల్లి, పెద్దగూడెంపల్లి, పెద్దగూడెంపల్లి

యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు

 

యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లిలోని గ్రామాల జాబితా

భీమన్‌పల్లి

దంతూర్

దేశ్‌ముఖి

ధోతిగూడెం

గౌస్ తాండా

ఇంద్రియాల

జగత్‌పల్లి

జలాల్పూర్

జిబ్లక్‌పల్లి

జూలూర్

కనుముకుల

కాపరాయిపల్లి

మెహర్‌నగర్

ముక్తాపూర్

పెద్దగూడెం

పెద్దరావులపల్లి

పిల్లిపల్లి

పోచంపల్లి

రేవనపల్లి

శివారెడ్డిగూడెం

వంకమామిడి

Read More  యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment