ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం వలన కలిగే ఫలితాలు

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం వలన కలిగే ఫలితాలు

ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా మరియు  పూజించినా తలచినా మానవుల యొక్క  ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శాస్త్ర వచనం చెపుతోంది .

1 . సౌరాష్ట్ర దేశంలో చంద్రనిర్మితమైన, అయన పేరుతోనే అలరారుతున్నకుండంలో స్నానంచేసి, అక్కడ సోమనాథ జ్యోతిర్లింగాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించిన వాళ్ళు కుష్ఠాపస్మారక్షయాది రోగవిముక్తులై ఆయురారోగ్యాలతో మరియు  భోగభాగ్యాలతో జీవిస్తారు.

 2 . ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీశైలంలో మల్లిఖార్జుననామంతో వెలసిన శివుడి  జ్యోతిర్లింగారాధన వలన సర్వవిధ దరిద్రాలు పోయి, సద్యశ్శుభాలేర్పడి, అనంతరం మోక్ష పదం కూడా  కలుగుతుంది.

  3 .  ఉజ్జయిని ‘మహాకాల’ నామకమైన జ్యోతిర్లింగార్చనవలన భయ రాహిత్యం మరియు  విద్యాపాటవం, భోగభాగ్యాలూ సమకూరి అన్నింటా విజయం పొందుతారు .

  4 .  అమరేశ్వర, పరమేశ్వర, ఓంకారేశ్వారాది సార్థకనామధేయలాతో ఓంకారేశ్వారంలో వెలసిన శివుడి జ్యోతిర్లింగాన్ని పూజించడం వలన ఇహపరాలు రెండింటా కృతార్థత  కూడా లభిస్తుంది.

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం వలన కలిగే ఫలితాలు

5    శ్రీహరియొక్క రెండు అంశలైన నరనారాయణుల ప్రార్థనతో ఆవిర్భవించిన జ్యోతిర్లింగం హిమవత్పర్వతం మీద వుంది . కేదారేశ్వరుడిగా పేరు వహించిన ఇక్కడి లింగారాధన సర్వాభిష్టాలనూ నెరవేరుస్తుంది. ఇక్కడి రేతః కుండంలోని నీళ్ళతో మూడుసార్లు ఆచమించడమే ముక్తికి చేరువ మార్గమని ముని వాక్యం ఉంది .

Read More  మన పురాతన భారతీయులు వ్రాసిన శాస్త్రాలు

  6 .   ఢాకిని అనే ప్రదేశంలో ఉన్న జ్యోతిర్లిగం పేరు భీమశంకరలింగం. ప్రాణావసానుడై ఉన్న భక్తుడి రక్షణార్థమై వెలసిన ఈ లింగారాధన వలన అన్ని విధాల భయాలూ పోయి  శత్రుజయం కలుగుతుంది. అకాలమృత్యువులు కూడా  తప్పిపోతాయి.

   7 . సర్వప్రపంచం చేత సేవించ బడుతూన్న విశ్వేశ్వరలింగం కాశీలో ఉంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రము  యొక్క దర్శన  చేతేనే సమస్తమైన కర్మబంధాల నుంచీ విముక్తులౌతారు. ఇక్కడ కొన్నాళ్ళు నివసించినా, లేదా కాలవశాన ఇక్కడనే దేహం చాలించినవాళ్ళు మాత్రమే  మోక్షాన్నే పొందుతారు.

 8 . మహారాష్ట్ర నాసిక్ లో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం పేరు త్రయంబకేశ్వర లింగం. దీని ఆరాధన వలన అన్ని కోరికలూ తీరుతాయి. అపవాదులు  కూడా నశిస్తాయి.

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం వలన కలిగే ఫలితాలు

  9 .  చితాభూమిలో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం వైద్యనాథుడు. ఈ లింగారాధన వలన భుక్తి మరియు  ముక్తులే కాకుండా అనేక విధాలైన వ్యాధులు హరించబడతాయని ఒక నమ్మకము .

   10 .   నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం. ఈ లింగ దర్శనార్చనాడుల వలన సమస్తమైన భవభయాలే కాకుండా మరియు మహాపాతక లేదా  ఉపపాతాకాలు కూడా నశించిపోతాయి.

Read More  కార్తీక మాసంలో పాటించవలసిన నియమాలు

  11 .  శ్రీరాముని కోరికమేరకు రామేశ్వరంలో జ్యోతిర్లింగంగా వెలిసిన శివుడు, రామేశ్వరుడనే పేరుతోనూనే రాజిల్లుతున్నాడు. కాశీలోని గంగా జలాన్ని తెచ్చి, ఇక్కడి లింగానికి అభిషేకం  చేసిన వాళ్ళు జీవన్ముక్తులవుతారని ఒక నమ్మకము  .

 12    ‘ఘృష్ణేశ్వరుడు’. శివాలయమనే కొలనులో భక్తరక్షణార్థమై ప్రభవించిన ఈ స్వయంభూలింగం.  భక్తుల యొక్క  ఇలను అందజేస్తుంది.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment