జనగాం జిల్లా జనగాం మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా జనగాం మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 గోపరాజపల్లె

2 పెద్దపహాడ్

3 వెంక్రియాల

4 అడవికేశ్వపూర్

5 యర్రగొల్లపహాడ్

6 మరిగడి

7 గంగూపహాడ్

8 వడ్లకొండ

9 ఓబ్కేశ్వపూర్

10 పెద్దరామంచెర్ల

11 చౌదరపల్లె

12 సిద్దెంకి

13 పసరమడ్ల

14 ఎల్లంల

15 పెంబర్తి

16 శామీర్‌పేట

17 చీటకోడూరు

18 చౌదరం

19 యశ్వంతపూర్

20 జనగాం

 

 

Read More  జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం గ్రామాల వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment