జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు బీర్‌పూర్

 

జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 

SI.నో / గ్రామం పేరు / గ్రామం కోడ్

1 బీర్‌పూర్ 2004012

2 చెర్లపల్లె 2004009

3 కమ్మునూర్ 2004003

4 కండ్లపల్లె 2004008

5 కోల్వాయి 2004006

6 మాంగెలా 2004002

7 నర్సింలపల్లె 2004011

8 రంగసాగర్ 2004001

9 రేకులపల్లె 2004005

10 తాళ్లధర్మరం 2004004

11 తుంగూర్ 2004007

 

 

Tags: beerpur mandal villages list beerpur mandal beerpur telangana how many mandals in jagtial district jagtial district mandals and villages list mandals in jagtial district jagtial district mandals list jagtial district mandals list of mandals in jagtial district jagtial mandal villages list beeramguda mandal office

 

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment