J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

జాబిర్
జాఫర్
జాబాలి
జబ్బార్
జాకబ్
జాదవ్
జాగ్
జగచక్షుడు
జగచంద్ర
జగద్
జగదానంద
జగదాయ
జగదాయువు

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

జగద్బాల
జగద్బంధు
జగదీప్
జగదీష్
జగదేవ్
జగద్గురువు
జగదీప్
జగదీష్
జగదీశ్వరా
జగజీత్
జగజీవ
జగద్రతు
జగమోహన
జగన్
జగన్నారాయణ
జగన్మణి
జగన్మాయ్
జగన్ మోహన్
జగన్నాథం
జగన్నేత్ర
జగపతి
జగప్రీత
జాగరా
జగత్బెహారి
జగత్దీప
జగత్
జగత్జితా
జగత్కిషోర్
జగత్పాల్
జగత్పతి
జగత్పిత్ర్
జగత్ప్రాణ

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

జగదేవ్
జగేష్
జగ్జీవన్
జగ్ను
జహాన్
జాహీ
జాహ్ను
జై
జైభూషణ
జైచంద్
జైచరణ్
జైదయాల్
జైదీప్
జైదేవ్
జైధార
జైద్వాలా
జైగాత్
జైగోపాల్
జైగుప్తా
జైకృష్ణ
జైకర్
జైకీర్తి
జైమన్
జైమిని
జైనారాయణ్
జైపాల్
జైప్రియ
జైరాజ్
జైరాం
జైసల్
జైశంకర్
జైసింహా
జైసుఖ్
జైత్ర
జైత్ర

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

జైవః
జైవల్
జైవర్ధన్
జైవీర్
జైవంత్
జాకారియస్
జాక్ష్
జల్
జలభూషణ్
జల్దేవ్
జలద్
జలాల్
జలపతి
జలవీర్య
జలేంద్ర
జాలెందు
జలీంద్ర
జలీల్
జమదగ్ని
జనాధిప్
జనక్
జానకీభూషణ్
జానకీనాథ్
జానవ్
జనమేజయ్, జనార్దన్
జానవ్
జనేంద్ర

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
జేన్స్
జనిత్
జాను
జన్య
జపము
జపాన్
జపేంద్ర
జనార్దన
జపేష్
జర్ను
జసపాల్
జసమిత్
జస్బీర్
జాష్
జషన్
జషిత్
జాషున్
జస్కరన్
జస్పాల్
జస్వంత్
జటాయు
జాతన్
జాతస్య
జతిన్
జాత్య
జావేద్
జావిన్
జవిస్తా
జవహర్
జావేష్
జవహర్

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
జై
జయచంద్
జయచంద్ర
జయద్
జయదత్త
జయంత్
జయంత
జయని
జయపాల్
జయగోపాల్
జయప్రకాష్
జయదీప్
జయరాజ్
జయకుమార్
జయశేఖర్
జయసూర్య
జయవంత్
జయేంద్ర
జయేష్
జైన్
జైసుఖ్
జీముత్బహాన్
జీత్
జీతూ
జీవన్
జీవరాజ్
జీవేష్
జహంగీర్

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
జెమన్
జెనిల్
జెనీష్
జెన్యా
జేత్వ
ఝుమర్
జూమర్
జిగ్నేష్
జిహాన్
జిముట
జిముత్
జినా
జినభద్ర
జినాదేవ్
జినపుత్ర
జినరాజ్
జినేంద్ర
జినేష్
జిత్వర్
జేషన్
జిష్ణు
జితేంద్ర
జిత్వాన్
జీవంత్
జీవల్
జీవిని
జీవితేష్
జియా రామ్
జియాన్
జ్ఞాన్
జ్ఞానదత్తా
జ్ఞానదేవుడు
జ్ఞానదీప్
జ్ఞానమయ్
జ్ఞానప్రకాష్
జ్ఞానేష్
జానీ
జ్ఞిః
జోగీంద్ర, జోగీందర్

J అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
జోగరాజు
జోగరాజు
జోగేష్
జోషి
జుగల
జుగ్ను
జుఝర్
జుసల్
జువాస్
జ్వాలిన్
జ్వలంత్
జ్వాలియా
జ్యాయాస్
జ్యేష్ఠ
జ్యోతిష్యం
జ్యోతిచంద్ర
జ్యోతీంద్ర
జ్యోతిర్వాసు
జ్యోతిష
జ్యోతిస్కా
జ్యోతిష్మాన్
జ్యోతిప్రకాష్
జ్యోతిర్మాయ
జ్యోతిరంజన్
జ్యోతిర్ధర్
జోతిరాజ్
జ్యోతిర్మయి
జ్యోత్స్నప్రియా
జ్యోత్స్నేస
జైరన్

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు

#babynames #uniquebabynames @girlbabynames #boynamesbaby most names baby names 2020 cute baby names top baby names 2023 baby names 2022 baby names unique baby names girl boy baby names and meanings baby names after baby names app baby names a-z baby names after nature baby names after baby names a to z baby names and from the bible baby names baby names a baby names girl baby names boy a baby names boy a girl baby names in tamil a baby names unisex a boy baby names in tamil a baby names unique a girl baby names hindu baby names boy baby names by meaning baby names boy unique baby names book baby names by year baby names baby names by letter baby names banned in the us baby names by origin boy baby names unique boy baby names in tamil boy baby names 2020 boy baby names 2021 beautiful baby names girl boy baby names and meanings boy baby names muslim boy baby names christian baby names colors baby names country baby names classic baby names cute baby names

Leave a Comment