S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

 

 

సాదిక్
సద్రు
సడల్
సాకార్
సాగవ్
సజల్
సాజన్
సాంజ్
సాను
సారస్
సాతత్య
సాత్విక్
సాథ్విక్
సబల్
సబల
సబలాక్ష
సబలస్వ
సబలోదర
సబర్
సబస్తా
సబ్దభేదిన్
శబ్దారసిమహేశ్వర
సబ్దవేదిన్
సభజిత్
సబ్రంగ్
శబరినాథన్
సభజిత్
సభానార
సభాపతి
సభా
సకానా
సకారు
సక్సిట్
సాచెట్
సచివ్
సచ్చిదానంద
సచేతన్
సచిన్
సచిత్
సచిష్
సాసి
సాసిన్
సచితా
సదా
సదాభు
సదాబిందు
సదాచార్య
సదయప్పన్
సందానంద
సదర్
సదాశివ
సదావీర్
సదీపన్
సద్గురు
సాధన్
సాధిమాన్
సాధు
సాధుజా

 

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

సాదిక్
సద్రు
సద్యంత్
సయీద్
సఫల్
సాగర్
సగ్మా
సగున్
సహజ్
సహన్య
సహర్ష
సహర్
సాహస్
సాహసిన్
సహస్రాయు
సహత్
సహవన్
సహాయ్
సహదేవ్
సాహిబ్
సాహిల్
సాహిరా
సహ్లాద్
సహోజా
సహోజిత్
సహొరా
సహోవన్
సాహ్వాన్
సహ్య
సహ్యు
సాయినాథ్
సాయిరాం
సాయిప్రసాద్
సాయిప్రతాప్
సాయిదీపక్
సాయివంశ్
సాయివి
శైవ్య
సజల్
సాజన్
సజయ్

 

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

సజీవ్
సాజిత్
సకల
సాకేత్
సాకిన్
సక్మాన్
సక్రజా
సక్షం
శక్త
శాక్య
సలాహ్
సాలార్జంగ్
సలీమ్
సలీల్
సలీం
సాలమాన్
సమాజాలు
సమంత
సమన్వాయ
సమర్
సమరాజిత్
సమరేంద్ర
సమరెండు
సమర్జిత్
సమర్థ్
సమయ్
సమ్మత్
సంబరన్
సంభవ్
సంబిత్
సంభద్ధ
సమేంద్ర
సమీన్
సమీర్

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

సంగ్రామం
సమీర్
సమీరన్
సమ్ముద్
సంపదిన్
సంపక
సంపత్
సంపత్‌కుమార్
సంప్రిత్
సామ్రాజ్యం
సామ్రాట్
సముద్
సముద్రం
సముద్రగుప్తుడు
సముద్రసేన్
సంవత్
సమ్యక్
సనాభి
సనాజ్
సనల్
సనం
సనాస్
సనత్
సనవ్
సనయ్
సంచయ్
సంచిత్
సందీప్
సందీపన్
సందేశ్
శాండీ
సదానంద్
సంగ్రహ
సంగ్రామ్
సంగుప్త్
సనిల్
సంజన్
సంజయ్
సంజీవ్
సంజిత్
సంజీవన్
సంకల్ప
సంకర్షణ్
సంకస్య
సంకేత్
సన్ముఖ
సన్నిభ్
సనోబార్
సనోజ్
సంసుభ్
సంతోష్
సనురాగ్
సన్వారియా
సంయోగ్
సపాన్
సాక్విబ్
సరళ
సారంగ్
శరణ్యు
సరస్
సరసం
సరసిజ
శరత్
శరవ్
శరవణన్
సర్బజిత్
సర్ఫరాజ్
సర్గం
సరోజ
సర్తాజ్
సార్థక్
సరూప్
సరూర్
సర్వదమన్
సర్వదేవ
సర్వగ
సర్వమిత్ర
శర్వణన్
శర్వానంద్
శర్వణవేల్
సర్వప్రభు
సర్వేష్
సర్వర్
సశ్రీక్
సతీంద్ర
సతీష్
సత్రిజిత్
సత్యజిత్
సత్యకం
సాత్యకి
సత్యజిత్
సత్వమోహన్
సత్యం
సత్యనారాయణ
సత్యంకర్
సత్యప్రకాష్
సత్యప్రియ
సత్యశీలుడు
సత్యవాన్
సత్యవ్రతుడు
సత్యేంద్ర
సాసిన్
సౌమన్
సౌనక్
సౌరభ్
సౌరవ్
శౌర్య
సావంత్
సవర్
సవాస్
సవితేంద్ర
సావన్
సాయక్
సాయం
అన్నారు
శీను
సీమంత
సెజల్
సెల్వకుమారన్
సెల్వన్
సెల్వంంబి
సెల్వరాజ్
సేన్మల్
సెనిల్
సెంధిల్
సెంధిల్ నాథన్
సెంగన్నన్
సెంథామరై
సేవక్
షాన్
షాచిన్
షాదాబ్
షాహీన్
షాహిద్
శైలేంద్ర
షట్టేష్
షైస్తాఖాన్
షకీబ్
శక్తి
శక్తిధర్
శక్యసింహ
శాలిగ్రామం
శంభు
షమీక్
షమీ
శమీంద్ర

 

S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

షామ్స్
షంషు, శంషాద్
షాందర్
శంకర్
శంకధర్
శంఖ
షణ్ముఖ, షణ్ముగ
శంతనుడు
శాంతశిల్
శాంతిమాయ్
శాంతినాథ్
శాంతిప్రకాష్
శాన్తిప్రియా
శరద్, శరత్
శరద్చంద్ర
శారదిందు
శరణ్
శరంగ్
శార్దూల్
షరీక్
శశాంక
శశిభూషణ్
శశిధర్
శశికిరణ్
శశిమోహన్
శశిశేఖర్
శత్రుంజయ్
శతృఘ్న, శత్రుఘ్న
శత్రుజిత్
షౌకత్
శౌనక్
శౌరవ్
శీతల్
శేఖర్
శేష్
శిర్శిరచంద్ర
శేవంతిలాల్
శిఖా
శిఖర్
శిరీష్
శిరోమణి
శిశిర్
శిశిరకుమార్
శిశుపాల్
శివ
శివేంద్ర
శివేందు
శివేష్
శివలాల్
శివరాజ్
శివం
శివశంకర్
శోభన్
షూర్సెన్
శ్రవణ్
శ్రావణ్‌కుమార్
శ్రీరంగ్
ష్రెనిక్
శ్రేష్ట
శ్రేయాస్
శ్రేయాష్
శ్రీ
శ్రీదీప్
శ్రీధర్
శ్రీహన్
శ్రీగోపాల్
శ్రీహరి
శ్రీకాంత
శ్రీకృష్ణుడు
శ్రీకుమార్
శ్రీమత్
శ్రీనాథ్
శ్రీనివాస్
శ్రీపాద్
శ్రీపాల్
శ్రీపతి
శ్రీరామ్
శ్రీరంగ
శ్రీష్
శ్రీవత్స
శ్రియాదితా
శ్రీయాన్స్
శుభా
శుభాంగ్
శుభంకర్
శుభాశీలు
శుభేందు
శుభ్రాంశు
శుద్ధశిల్
శ్యామ్
శ్యాంసుందర్
సిద్ధాంతం
సిద్ధార్థ్
సిద్ధార్థ
సిద్ధేశ్వరుడు
సిధ్య
సీమ్
సిలు
సింగరవేలన్
సిన్హా
సిరాజ్
సిరాక్
సిసిర్
సీతాకాంత
సితాంశు
సీతికాంత
శివకుమారన్
శివంత
సివి
సియా
స్కంద
స్మరన్
స్మరాజిత్
స్మియన్
స్మృతిమాన్
స్నేహంష్న్
స్నేహిన్
సోభిన్
సోహైల్
సోహం
సోహన్
సోహిల్
సోహిత్
సూర్
సోమ్
సోమన్
సోమదేవ్
సోమేంద్ర
సోమాంశ్
సోమేశ్వరుడు
సోమనాథ్
సోనిక్
సోపాన్
సౌమిల్
సౌమ్యకాంతి
సౌరభ్
సౌరెన్
సౌరిష్
సోవెన్
శ్రావ
స్రగ్విభూషణ్
శ్రీ
శ్రీదత్త
సృజన్
శ్రీమాన్
శ్రీవాస్
శ్రీనారాయణ
శ్రీనివాస్
శ్రుత్యా
స్టావిర్
సువల్
సుబల్
సుబాష్
సుబ్బారావు
సుభాన్
సుభాంగ్
సుభాష్
సుబినయ్
సుబ్రమణి
సుబోధ్
సుబ్రత
సుదామ
సుదర్శన్
ఆదివారం
సుదీప్
సుదేష్
సుధాకర్
సుధామయ్
సుధన్
సుధాంశు
సుధీ
సుధీంద్ర
సుధీర్
సుధిత్
సుదీప్
సుద్యుత్
సుగత
సుగ్రీవ్
సుగుణ్
సుహా
సుహైల్
సుహాన్
సుహాస్
సుహృద్
సుహృత్
సుజన్
సుజయ్
సుజాష్
సుజిత్
సుకల్యా
సుకాంత్, సుకాంత
సుకేష్
సుకేతు
సుఖమయ్
సుఖదేవ్
సుకృత్
సుకుమార్
సుకుమారన్
సులేఖ్
సులోచన
సుల్తాన్
సుమన్
సుమంత్
సుమంత
సుమంత్ర
సుమేధ్
సుమీత్, సుమిత్
సుమిత్ర
సునాసి
సునాయక్
సుందర్
సుందరవేల్
సునీత్
సునీల్
సునిర్మల్
సుపర్ణ
సుప్రకాష్
సుప్రతిక్
సుప్రతిమ్
సుప్రియ
సుర్
సూరజ్
సూరజిత్
సురక్షిత్
సురంజన్
సురేన్
సురేంద్ర
సురేష్
సురదీప్
సురిన్
సురు
సూర్య
సూర్యబలి
సూర్యదేవుడు
సూర్యాదిత్య
సూర్యగర్భ
సూర్యకాంత్
సూర్య ప్రకాష్
సూర్యంష్
సూర్యశంకర్
సుశాంత
సుశీల్
సుశోభన్
సుశ్రుత్
సుశ్రుత
సుతేజ్
సుతేజస్
సువాన్
సువిమల్
సుయాష్
స్వర్ణజిత్
స్వర్ణపతి
స్వౌజాస్
శ్వేతాభా
శ్వేతభద్ర
శ్వేతాభానుడు
శ్వేతకి
శ్వేతాంక
శ్వేతపద
స్వోజాస్
స్వాహ్
స్వామి
స్వామినాథ్
స్వపన్
స్వప్నిల్
స్వరాజ్
స్వరూప్
స్వతంతర్
శ్వేతకేతు
స్వక్స్
స్వయంభూ
శ్వేతకేతు
శ్యమ్
శ్యమంతక్
సియోన్
సియోనా
సిరిల్
సియోన్
Syum
స్యునాI అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు

#babynames #uniquebabynames @girlbabynames #boynamesbaby most names baby names 2020 cute baby names top baby names 2023 baby names 2022  baby names unique baby names girl     boy baby names and meanings baby names after   baby names app baby names a-z baby names after nature baby names after  baby names a to z baby names and   from the bible baby names   baby names a baby names girl  baby names boy a baby names boy a girl baby names in tamil a baby names unisex a boy baby names in tamil a baby names unique a girl baby names hindu baby names boy baby names by meaning baby names boy unique baby names book baby names by year baby names  baby names by letter baby names banned in the us baby names by origin boy baby names unique boy baby names in tamil boy baby names 2023 boy baby names 2023 beautiful baby names girl boy baby names and meanings boy baby names muslim boy baby names christian baby names colors baby names country baby names classic baby names cute baby names