మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్ Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics


మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics


 


Lyrics

మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు (108 Shiva Lingas)

1. ఓం లింగాయ నమః

2. ఓం శివ లింగాయనమః

3. ఓం శంబు లింగాయనమః

4. ఓం ఆధిగణార్చిత లింగాయనమః

5. ఓం అక్షయ లింగాయనమః

6. ఓం అనంత లింగాయనమః

7. ఓం ఆత్మ లింగాయనమః

8. ఓం అమరనాదేశ్వర లింగాయనమః

9. ఓం అమర లింగాయనమః

10. ఓం అగస్థేశ్వర లింగాయనమః

11. ఓం అచలేశ్వర లింగాయనమః

12. ఓం అరుణాచలేశ్వర లింగాయనమః

13. ఓం అర్ధ నారీశ్వర లింగాయనమః

14. ఓం అపూర్వ లింగాయనమః

15. ఓం అగ్ని లింగాయనమః

16. ఓం వాయు లింగాయనమః

17. ఓం జల లింగాయనమః

18. ఓం గగన లింగాయనమః

19. ఓం పృథ్వి లింగాయనమః

20. ఓం పంచభూతేశ్వర లింగాయనమః

21. ఓం పంచముఖేశ్వర లింగాయనమః

22. ఓం ప్రణవ లింగాయనమః

23. ఓం పగడ లింగాయనమః

24. ఓం పశుపతి లింగాయనమః

25. ఓం పీత మణి మయ లింగాయనమః

26. ఓం పద్మ రాగ లింగాయనమః

27. ఓం పరమాత్మక లింగాయనమః

28. ఓం సంగమేశ్వర లింగాయనమః

29. ఓం స్పటిక లింగాయనమః

30. ఓం సప్త ముఖేశ్వర లింగాయనమః

31. ఓం సువర్ణ లింగాయనమః

32. ఓం సుందరేశ్వర లింగాయనమః

33. ఓం శృంగేశ్వర లింగాయనమః

34. ఓం సోమనాథేశ్వర లింగాయనమః

35. ఓం సిధేశ్వర లింగాయనమః

36. ఓం కపిలేశ్వర లింగాయనమః

37. ఓం కాపర్డేశ్వర లింగాయనమః

38. ఓం కేదారేశ్వర లింగాయనమః

39. ఓం కళాత్మక లింగాయనమః

40. ఓం కుంభేశ్వర లింగాయనమః

41. ఓం కైలాస నాదేశ్వర లింగాయనమః

42. ఓం కోటేశ్వర లింగాయనమః

43. ఓం వజ్ర లింగాయనమః

44. ఓం వైడుర్య లింగాయనమః

45. ఓం వైద్య నాదేశ్వర లింగాయనమః

46. ఓం వేద లింగాయనమః

47. ఓం యోగ లింగాయనమః

48. ఓం వృద్ధ లింగాయనమః

49. ఓం హిరణ్య లింగాయనమః

50. ఓం హనుమతీశ్వర లింగాయనమః

51. ఓం విరూపాక్షేశ్వర లింగాయనమః

52. ఓం వీరభద్రేశ్వర లింగాయనమః

53. ఓం భాను లింగాయనమః

54. ఓం భవ్య లింగాయనమః

55. ఓం భార్గవ లింగాయనమః

56. ఓం భస్మ లింగాయనమః

57. ఓం భిందు లింగాయనమః

58. ఓం బిమేశ్వర లింగాయనమః

59. ఓం భీమ శంకర లింగాయనమః

60. ఓం బృహీశ్వర లింగాయనమః

61. ఓం క్షిరారామ లింగాయనమః

62. ఓం కుమార రామ బిమేశ్వర లింగాయనమః

63. ఓం మహానంది ఈశ్వర లింగాయనమః

64. ఓం మహా రుద్ర లింగాయనమః

Read More  శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

65. ఓం మల్లికార్జున లింగాయనమః

66. ఓం మహా కాళేశ్వర లింగాయనమః

67. ఓం మల్లీశ్వర లింగాయనమః

68. ఓం మంజునాథ లింగాయనమః

69. ఓం మరకత లింగాయనమః

70. ఓం మహేశ్వర లింగాయనమః

71. ఓం మహా దేవ లింగాయనమః

72. ఓం మణికంధరేశ్వర లింగాయనమః

73. ఓం మార్కండేయ లింగాయనమః

74. ఓం మాడిణ్యేశ్వర లింగాయనమః

75. ఓం ముక్తేశ్వర లింగాయనమః

76. ఓం మృతింజేయ లింగాయనమః

77. ఓం రామేశ్వర లింగాయనమః

78. ఓం రామనాథేశ్వర లింగాయనమః

79. ఓం రస లింగాయనమః

80. ఓం రత్నలింగాయనమః

81. ఓం రజిత లింగాయనమః

82. ఓం రాతి లింగాయనమః

83. ఓం గోకర్ణాఈశ్వర లింగాయనమః

84. ఓం గోమేధిక లింగాయనమః

85. ఓం నాగేశ్వర లింగాయనమః

86. ఓం ఓంకారేశ్వర లింగాయనమః

87. ఓం ఇంద్ర నిల మణి లింగాయనమః

88. ఓం శరవణ లింగాయనమః

89. భృగువేశ్వర లింగాయనమః

90. ఓం నీలకంటేశ్వర లింగాయనమః

91. ఓం చౌడేశ్వర లింగాయనమః

92. ఓం ధర్మ లింగాయనమః

93. ఓం జోతిర్ లింగాయనమః

94. ఓం సైకత లింగాయనమః

95. ఓం చంద్రమౌలీశ్వర లింగాయనమః

96. ఓం జ్వాలా లింగాయనమః

97. ఓం ధ్యాన లింగాయనమః

98. ఓం పుష్యా రాగ లింగాయనమః

99. ఓం నంది కేశ్వర లింగాయనమః

100. ఓం అభయ లింగాయనమః

101. ఓం సహస్ర లింగాయనమః

102. ఓం ఏకాంబరేశ్వర లింగాయనమః

103. ఓం సాలగ్రామ లింగాయనమః

104. ఓం శరభ లింగాయనమః

105. ఓం విశ్వేశ్వర లింగాయనమః

106. ఓం పథక నాశన లింగాయనమః

107. ఓం మోక్ష లింగాయనమః

108. ఓం విశ్వరాధ్య లింగాయనమః.

Glorious 108 Lingas (108 Shiva Lingas)

1. Om Lingaya Namah

2. Om Shiva Lingayanamah

3. Om Shambu Lingayanamah

4. Om Adhiganarchita Lingayanamah

5. Om Akshaya Lingayanamah

6. Om Ananta Lingayanamah

7. Om Atma Lingayanamah

8. Om Amaranadeswara Lingayanamah

9. Om Amara Lingayanamah

10. Om Agasthesvara Lingayanamah

11. Om Achaleswara Lingayanamah

12. Om Arunachaleswara Lingayanamah

13. Om Ardha Nariswara Lingayanamah

14. Om Apurva Lingayanamah

15. Om Agni Lingayanamah

16. Om Vayu Lingayanamah

17. Om Jala Lingayanamah

18. Om Gagana Lingayanamah

19. Om Prithvi Lingayanamah

20. Om Panchbhutesvara Lingayanamah

21. Om Panchmukeshwara Lingayanamah

22. Om Pranava Lingayanamah

23. Om pagada lingayanamah

24. Om Pashupati Lingayanamah

25. Om Pita Mani Maya Lingayanamah

26. Om Padma Raga Lingayanamah

Read More  శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

27. Om Paramatmana Lingayanamah

28. Om Sangameshwara Lingayanamah

29. Om Spatika Lingayanamah

30. Om Sapta Mukeshwara Lingayanamah

31. Om Suvarna Lingayanamah

32. Om Sundareswara Lingayanamah

33. Om Sringeswara Lingayanamah

34. Om Somanateswara Lingayanamah

35. Om Siddheswara Lingayanamah

36. Om Kapileswara Lingayanamah

37. Om Kapardeshwara Lingayanamah

38. Om Kedareswara Lingayanamah

39. Om artful lingayanamah

40. Om Kumbhesvara Lingayanamah

41. Om Kailasa Nadesvara Lingayanamah

42. Om Kotesvara Lingayanamah

43. Om Vajra Lingayanamah

44. Om Vaidurya Lingayanamah

45. Om Vaidya Nadesvara Lingayanamah

46. ​​Om Veda Lingayanamah

47. Om Yoga Lingayanamah

48. Om Vriddha Lingayanamah

49. Om Hiranya Lingayanamah

50. Om Hanumateswara Lingayanamah

51. Om Virupaksheswara Lingayanamah

52. Om Veerabhadresvara Lingayanamah

53. Om Bhanu Lingayanamah

54. Om Bhavya Lingayanamah

55. Om Bhargava Lingayanamah

56. Om Bhasma Lingayanamah

57. Om Bhindu Lingayanamah

58. Om Bimeswara Lingayanamah

59. Om Bhima Shankara Lingayanamah

60. Om Brihisvara Lingayanamah

61. Om Kshirarama Lingayanamah

62. Om Kumara Rama Bimeswara Lingayanamah

63. Om Mahanandi Iswara Lingayanamah

64. Om Maha Rudra Lingayanamah

65. Om Mallikarjuna Lingayanamah

66. Om Maha Kaleswara Lingayanamah

67. Om Mallishwara Lingayanamah

68. Om Manjunatha Lingayanamah

69. Om Marakata Lingayanamah

70. Om Mahesvara Lingayanamah

71. Om Maha Deva Lingayanamah

72. Om Manikandharesvara Lingayanamah

73. Om Markandeya Lingayanamah

74. Om Madinyeswara Lingayanamah

75. Om Mukteswara Lingayanamah

76. OM முர்பிய்யாய்யு LINGAyanamah

77. Om Ramesvara Lingayanamah

78. Om Ramanatheswara Lingayanamah

79. Om Rasa Lingayanamah

80. Om Ratnalingayanamah

81. Om Rajita Lingayanamah

82. Om rathi lingayanamah

83. Om Gokarnaesvara Lingayanamah

84. Om Gomedhika Lingayanamah

85. Om Nageswara Lingayanamah

86. Om Omkaresvara Lingayanamah

87. Om Indra Nila Mani Lingayanamah

88. Om Saravana Lingayanamah

89. Bhriguvesvara Lingayanamah

90. Om Nilakantesvara Lingayanamah

91. Om Chaudeshwara Lingayanamah

92. Om Dharma Lingayanamah

93. Om Jotir Lingayanamah

94. Om Saikata Lingayanamah

95. Om Chandramouleswara Lingayanamah

96. Om Jwala Lingayanamah

97. Om Dhyana Lingayanamah

98. Om Pushya Raga Lingayanamah

Read More  శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్, Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Lyrics

99. Om Nandi Keswara Lingayanamah

100. Om Abhaya Lingayanamah

101. Om Sahasra Lingayanamah

102. Om Ekambaresvara Lingayanamah

103. Om Salagrama Lingayanamah

104. Om Sarabha Lingayanamah

105. Om Visvesvara Lingayanamah

106. Om pathaka nasana lingayanamah

107. Om Moksha Lingayanamah

108. Om Vishwaradhya Lingayanamah.

 

మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు Glorious 108 Names of Shiva Lingas Watch Video

Tags:- shiva ashtothram in telugu lord shiva ashtothram in telugu lord shiva ashtothram in telugu pdf lord shiva ashtothram in telugu pdf download shiva ashtothram in telugu pdf download om shiva ashtothram in telugu shiva ashtothram in telugu naa songs shiva ashtothram in telugu images shiva ashtothram in telugu mp3 shiva ashtothram in telugu mp3 free download shiva ashtothram in telugu with meaning telugu shiva ashtottara shatanamavali shiva ashtothram telugu pdf shiva ashtottara shatanamavali in telugu pdf ashtottara shatanamavali telugu shiva stotram in telugu by sp balasubrahmanyam free download shiva stotram in telugu sp balasubrahmanyam shiva ashtothram benefits shiva stotram in telugu with meaning shiva ashtothram with meaning shiva panchakshari benefits shiva ashtothram in english with meaning

Sharing Is Caring: